Annons

    Hem / Aktuellt / Årsmöten måste genomföras 2020

Årsmöten måste genomföras 2020

I mars, när coronapandemin bröt ut, rekommenderade både Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet att till exempel årsmöten skulle skjutas upp eller genomföras digitalt.

Efter sommaren har RF reviderat sina rekommendationer vad gäller 2020 års årsmöte.

RF menar att en förening eller ett förbund med kalenderår som verksamhetsår om möjligt ska genomföra sitt årsmöte senast under det tredje kvartalet, men absolut senast den 31 december 2020. Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2020 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2021, även om det råder en pandemi.

Det finns tre olika sätt att genomföra mötet på.

Ett fysiskt traditionellt årsmöte bör kunna genomföras i små föreningar och i några mindre förbund där antalet deltagare inte överstiger 50 och detta även om alla röstberättigade deltar vid årsmötet.

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet.

Ett hybridårsmöte eller digi/fysiskt möte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

De 19 RF-SISU distrikten runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2020 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte.

Mer information finns på RF:s coronasida under Frågor och svar

Här finns en guide till att ha ett digitalt årsmöte

15 hästar nominerade till unghäst-VM i dressyr

15 ekipage har idag nominerats till Unghäst-VM i dressyr. Mästerskapet avgörs 9-13 december i tyska Verden.