Annons

    Hem / Aktuellt / Storsatsning på ridsporten i Malmö

Storsatsning på ridsporten i Malmö

Malmö Stad har gjort en mångmiljonsatsning på ridsporten och kommer att ha fyra fräscha ridskolor. Fritidsnämnden har ett väl fungerande samarbete med föreningarna och har också tagit beslut om olika stöd till följd av coronakrisen.

Höstterminen har dragit igång hos våra föreningar. Samtidigt med att ridskolorna och tävlingsarrangörerna planerar och genomför sin verksamhet, gör Svenska Ridsportförbundet ett omtag, Vi fortsätter bland annat med att få mer samverkan mellan kommun och föreningar. I våras fyllde vi på i kommundialogen med coronaanpassat material, och vi fortsätter arbetet här.

Konsekvenserna av restriktionerna under coronapandemin har haft konsekvenser för idrotten och ridsporten. Det viktigaste är att hindra smittspridningen och därför har verksamheterna inte kunnat pågå precis som vanligt.

Svenska Ridsportförbundet kontaktade landets kommuner i våras och bad dem att i sin planering och budget ta hänsyn till de ekonomiska utmaningar som våra föreningar och ridskolor kan ställas inför med anledning av det rådandeläget. Oavsett hur verksamheten ser ut brottas till exempel ridskolor med höga, fasta kostnader för hästar, personal och anläggning. Svenska Ridsportförbundet vill att ridsporten och ridskolan även i framtiden skall kunna vara en levande mötesplats.

En av de kommuner som hörde av sig efter brevet är Malmö stad. Fritidsnämnden här har ett väl fungerande samarbete med föreningarna och tagit beslut om olika stöd till följd av coronakrisen. Malmö stad gör också en storsatsning på ridsporten och stadens ridsportföreningar.

Malmö stad har gjort en av de största satsningarna på ridsporten i Sverige. Det började redan 1991.

Vi har både rustat, byggt nytt  och inte minst byggt bort problemet med spiltorna på samtliga anläggningar. 

Idag är Malmö stad och de fyra föreningarna, Klagshamns Ryttarförening, Malmö Civila Ryttarförening, Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap, i mål. Fyra ridskolor, varav två nybyggda anläggningar, och två ridskolor med ordentlig uppfräschning, finns nu i staden.

Det finns många fördelar med hur Malmö stad arbetat. Dels har ridskolorna fått stöd. Men på sikt finns också andra fördelar som samarbete mellan klubbarna och bra dialog med Malmö stad.

- Vi har både rustat, byggt nytt  och inte minst byggt bort problemet med spiltorna på samtliga anläggningar. För på de rustade anläggningarna hos Örestad Ryttarsällskap och Malmö Ridklubb finns nya stallar, säger Ingela Skog från fastighetskontoret.

Hon har varit med om resan från utredningsstart 2009.
- Utemiljön har också förbättrats och på rustade anläggningar uppfyller ventilationen djurskyddslagen. Dessutom har medlemmarna fått fräschare omklädningsrum och toaletter.

Vi har fått ett enormt stöd i renovering och rustning. 

Det är glada miner hos ridklubbarna. Efter lång planering och mycket arbete är dags att välkomna hästar, ponnyer och ryttare till de nya fräscha ridskolorna.
- Härligt att nästan vara i mål. Det har varit en lång väg, men vi är så glada att det kan bli invigning i november, säger Kris Kringstad, Malmö Civila Ryttarförening, om den anläggningen.

- Vi har fått ett enormt stöd i renovering och rustning. Ett nytt stall byggdes för fem år sen. Nu pågår renovering av sista stallet. Utsidan förblir intakt eftersom det är K-märkt. Men allt på insidan är toppmodernt. Underlagen i ridhusen är utbytta och ny belysning finns så att utemiljön blir tryggare, säger Sonny Elfvin, verksamhetschef Malmö Ridklubb.

Vid Malmö Ridklubb har en ridslinga anlagts, både för ridskolans hästar och för stall i närheten. Slingan är väl avgränsad för att hästar och till exempel cyklister ska kunna samsas.

ridväg, Malmö

Ett flertal utredningar har belyst ridsporten i Malmö från början av 1990-talet.

1991 gjorde fritidsförvaltningen en genomgång av situationen för ridsporten i Malmö

2004 gjorde fritidsförvaltningen och fastighetskontoret en utredning kring Klagshamns Ryttarförening för att se var en ny anläggning skulle kunna etableras på annan plats i Klagshamn än på cementfabrikens område.

2009 sjösatte fritidsförvaltningen utredningen ”Ridsport i Malmö”. I denna framkom att föreningarna var oroliga för framtiden och att underhållskostnaderna var tuffa.

Efter detta bildades MRCO, Malmö Ridsportföreningars Centralorganisation.
En jämförelse gjordes också mellan ridsporten och andra idrotter, och hur mycket stöd idrotterna fick.

Kommunkontakt

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram ett underlag som föreningarna kan använda i sina kontakter med kommunerna. ”Ridklubben – en resurs för din kommun” är en verktygslåda med information, checklistor och exempel. Just nu finns extra material med anledning av coronakrisen.
I kontakten med kommunen får ni gärna hänvisa till Svenska Ridsportförbundets brev den 22 april i år.

Alleby lagmästare i mounted games

För åttonde året i rad red Alleby Ridklubb hem guldet i Folksam lag-SM i den fartfyllda grenen mounted games.