Annons

    Hem / Aktuellt / Rakare linjer för klubbstyrelsen

Rakare linjer för klubbstyrelsen

Äntligen! Styrelsen för Bodens Ridklubb blev glad när strategin för Ridsport 2025 presenterades på den föreningskonferens som distriktet Norrbotten håller varje höst. Här kom ramar och riktlinjer att ta avstamp från i arbetet för föreningen.

– Vi var ganska många där från vår förening och tänkte: Guuud så bra, äntligen lite styrdokument att jobba ifrån, säger Terese Edholm, ordförande i Bodens Ridklubb.

– Vi är elva i styrelsen och började med en workshop där vi gick igenom nuläget för vår förening, det vill sägas var vi befinner oss inom fokusområdena. Där tog vi hjälp av dialogduken för Ridsport 2025. Vi valde sedan att dela upp oss i mindre ansvarsgrupper för de fem olika områdena.

  • Ridsportens värderingar och varumärke
  • Ridsport på hästens villkor 
  • Ridsport på individens villkor 
  • Ridsportens prestationsmiljöer 
  • Ridsportens förutsättningar 

Var och en fick säga vilket den ”brinner” mest för. Men att välja mellan de fem fokusområdena blev inte alltid så lätt. Flera styrelseledamöter ville vara med på ”allt” men nu är man 2–3 personer på varje område och det fungerar fint.

– Ridklubbens verksamhetschef Paulina Mannberg är med på våra styrelsemöten så hon fick också ta plats i en grupp, säger Terese Edholm

När styrelsen hade gått igenom nuläget fortsatte man med att ta fram mål och handlingsplaner för att nå målen.

– Sedan tidigare har vi jobbat igenom vår värdegrund, men kände att vi behövde arbeta mer för att få ut den i föreningen. Nu har vi pratat om att arrangera en värdegrundsdag för medlemmarna.

– När det gäller ”hästens villkor” så vill vi öka kunskaperna om hästen och vidareutbilda våra stallvärdar. Vi vill få ut fler informationsfilmer på vår webb för att nå även de vuxna som inte rider, men är här med sina barn.

Inom området ”individens villkor” ska styrelsen skicka ut en enkät för att lära sig mer om vad medlemmarna vill. En del frågor kommer att handla om hur medlemmarna vill engagera sig ideellt.

– Vi vill göra det enkelt för folk att delta. Många vill engagera sig, men vet inte alltid vad de kan och får göra. De måste få känna sig trygga med det.

För att ge fler mod att ge sig ut på tävlingsbanan tittar området ”prestationsmiljöer” på hur föreningen kan använda de erfarna tävlingsryttarna som faddrar.

– Vi har väldigt många startande på våra miniklubbtävlingar men inte alls lika många på de ”vanliga” klubbtävlingarna. Vi måste jobba med att minska gapet.

På det femte området ”ridsportens förutsättningar” har klubben det ganska bra förspänt, tycker Terese Edholm.

– Vi har ju en väldigt bra relation med vår kommun. Just nu pågår bygget av ett nytt stall, ett medlemsstall och ett nytt ridhus. Men här finns ändå saker att tänka över. Ridklubbens verksamhet sträcker sig över olika förvaltningar vilket gör att vissa frågor bollas runt i kommunen och det är svårt att veta vem som bär ansvaret. Det kan bli rätt tungjobbat ibland,

I dag är fokusområdena i Ridsport 2025 en stående punkt på dagordningen vid varje styrelsemöte som hålls en gång i månaden med uppehåll under sommaren.

– Det bästa med de här riktlinjerna är att vi inte helt på egen hand behöver uppfinna hjulet. Vi har fått frågor att börja arbeta med, kan göra en nulägesanalys och en handlingsplan. Det blir betydligt lättare att verka om man har ramar och riktlinjer att jobba efter, och nya ledamöter i styrelsen får en tydlig roll.

– Vi tar gärna emot fler styrdokument och handlingsplaner från förbundet centralt, som kan underlätta.

– Den absolut viktigaste frågan för oss är området Ridsport på hästens villkor. Vi är en kvalitetsmärkt ridskola med utbildad personal. Vi har en skyldighet att utbilda och sprida kunskap för att öka hästens välfärd. Om alla jobbar åt samma håll så blir det mycket mer kraftfullt.

Bodens Ridklubb

  • Drygt 500 medlemmar. Störst i Norrbotten.
  • På anläggningen finns idag under byggtiden 35 hästar, i verksamheten och privatägda. Det nya stallet byggs för 45.
  • Ligger centralt, cirka 3 kilometer från centrum.

Mer om Ridsport 2025 och fokusområdena hittar du här

Laholms RF vinner Ridsportens Trygghetspris 2021

Stallet ska vara en trygg plats för alla. Därför tar ungdomarna i Laholms Ridsportförening kampen mot mobbing och jobbar för gemenskap och allas lika värde. En satsning som nu hyllas med Ridsporten Trygghetpris.