Annons

    Hem / Aktuellt / 11 / Besked om max 8-taket

Besked om max 8-taket

På fredagen kom regeringens beslut om att max åtta personer får samlas vid samma tillfälle. Det är en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som träder i kraft tisdagen 24 november.

Vi förstår att det finns mycket frågor just nu, och återkommer kontinuerligt med information.
Svenska Ridsportförbundet avvaktar förtydligande från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten hur beslutet, och den effekt vad gäller normering som regeringen vill uppnå, kan påverka idrotten.

Riksidrottsförbundet efterlyser ett förtydligande om barn och ungdomars träning i en pressinformation på fredagseftermiddagen.

Regeringen har idag beslutat enligt förslag att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med ett undantag för begravningar. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten vad som gäller för barn och ungdomars idrottsträning, skriver RF och fortsätter;
Det är viktigt för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa att de fortsatt får möjlighet att träna under vintern. Därför måste Folkhälsomyndigheten klargöra att idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 och senare inte ska påverkas. En annan tolkning vore olycklig. 

– Till dess att vi får andra signaler från Folkhälsomyndigheten anser vi att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare ska fortsätta utifrån de allmänna och lokala råd som gäller för idrottsträning, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

18 november:

Idrotten svarar på max 8-beskedet

Riksidrottsförbundet har idag lämnat in sitt svar på regeringens remiss om förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ridsportförbundet har framfört synpunkter att beakta i remissvaret.

Barn och ungdomar måste få fortsatt möjlighet att träna under vintern. Det är helt avgörande för ungas fysiska och psykiska hälsa. Därför måste det klargöras att den normerande delen om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning, skriver RF i ett pressmeddelande.

Idrottsrörelsen har under coronapandemin tagit ett stort ansvar för att bidra till att hindra smittspridningen och vill fortsätta att göra så även framåt.

Svenska Ridsportförbundet uppmanade i sitt svar till RF, och i förlängningen till regeringen, att ta större hänsyn till de olika idrotternas förutsättningar för framför allt träning, något som RF också skriver i sitt svar.

RF menar att det finns träningsverksamhet som idag ställs in men som med ett ansvarsfullt genomförande skulle kunna hålla igång utan betydande risk för smittspridning. Här avses träningsverksamhet utomhus, med få deltagare och stora avstånd mellan deltagarna. En förfrågan om ett sådant undantag har ställts till Folkhälsomyndigheten och RF menar att den förfrågan omgående bör kunna prövas av myndigheten.

Idrottsrörelsen kommer vara i kraftigt behov av ytterligare resurser för att parera konsekvenserna av de åtgärder som vidtas och som kommer att påverka idrottsrörelsen under hela 2021.

- Vi ska göra vårt för att motverka smittspridningen, men då behöver vi ytterligare stöd. Just nu står det noll i den kolumnen i regeringens budget för 2021. Jag bedömer att vi behöver minst två miljarder kronor för att hjälpligt hantera konsekvenserna under 2021, säger Björn Eriksson.

- Vi har anpassat vår verksamhet utifrån lagar och allmänna råd. Bekämpning av pandemin går först. Men regeringen måste skapa möjlighet för barns och ungdomars träning. Den är avgörande för hundratusentals ungas fysiska och psykiska hälsa, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har förståelse för den begränsning som föreslås men betonar särskilt vikten av att dessa mycket ingripande inskränkningar inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. En begränsning av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär en betydande begränsning för sådana idrottstävlingar som genomförs utanför de tydligt avgränsade idrottsanläggningarna och där idrottsutövarna utgör deltagare i Ordningslagens mening.

- Längdskidor, segling, orientering och många fler tävlar på stora ytor utan att träffa andra människor. De är inte rimligt att dessa endast ska få ha åtta personer på sina tävlingar. Regeringen måste omgående skapa ett undantag för dessa idrotter, säger Björn Eriksson.

Här kan du läsa Riksidrottsförbundets remissvar

Briljant guld till Rolf-Göran och Casall-sonen Caillan: ”Något som ingen annan gjort”

Omhoppning om UVM-medaljerna - då slog det gnistor om den svenska ringräven. Det gav ekipagets tredje stora 7-årsseger för året. - En helt fantastisk häst och en helt fantastisk seger, säger Rolf-Göran Bengtsson.