Annons

    Hem / Aktuellt / 11 / Drygt fem miljoner till ridsportens föreningar

Drygt fem miljoner till ridsportens föreningar

Ridsportens föreningar får drygt 5 miljoner i kompensationsstöd. Under fredagen får idrottsföreningarna besked om summan för perioden juli–september. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning.

– Idrottsföreningarna har ända sedan i mars gjort fantastiska insatser för att ta ansvar för minskad smittspridning och samtidigt försökt hålla igång så mycket aktivitet som möjligt trots att de också kämpat med ekonomin. Sverige behöver ledare och förtroendevalda i idrottsrörelsen som orkar hålla i och hålla ut genom pandemin för folkhälsa och gemenskap över gränser – oavsett ålder och ambitionsnivå. Det kommer att krävas extraordinära insatser även under 2021 och därför ser vi behov av minst 2 miljarder i ytterligare stöd under nästa år och besked från regeringen behövs snabbt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbats värst får mest stöd.

Läs hela pressmeddelandet från RF här

Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt (excel)

Publicerad 17 november

Ridsportens föreningar får drygt 5 miljoner i kompensationsstöd för kvartal 3. Besked till respektive förening kommer på fredag och pengarna börjar betalas ut på måndag den 23 november.

Igår beslutade Riksidrottsförbundets styrelse att över 2300 föreningar får ta del av 554 miljoner kronor som är en del av det stödpaket på en miljard kronor som regeringen beslutat ska stötta idrottsrörelsen året ut.

Ridsportens föreningar får 5 434 000 kronor. Besked om fördelningen kommer till föreningarna på fredag, och pengarna betalas ut från och med måndag 23 november.

HÄR finns hela listan över kompensationsstödets fördelning

– Vår bedömning är att idrottsrörelsen under 2021 kommer att behöva fortsatt stöd med minst 2 miljarder kronor oavsett vilka restriktionerna som gäller och hur länge. Jag hoppas att regeringen förstår den svåra situation som många föreningar befinner sig i och hur begränsningar att genomföra verksamhet, även om de bedöms oundvikliga, kommer att få långtgående negativa effekter på idrottsrörelsen. Idrotten behöver svar snabbt, just nu är beskedet till idrottsrörelsen noll kronor i krisstöd för 2021, det är inte acceptabelt, säger Björn Eriksson. 

16 november

Över 2300 idrottsföreningar tilldelas krisstöd

554 miljoner betalas ut i coronastöd till över 2300 idrottsföreningar och till större evenemang. Pengarna börjar betalas ut på måndag den 23 november.

Riksidrottsförbundets styrelse fattade på måndagskvällen beslut om fördelningen av regeringens nya stödpaket till idrotten.

  • 2 123 föreningar tilldelas 158 miljoner kronor för perioden juli till september.
  • Fler än 300 föreningar inom lagbollidrotternas högsta serier tilldelas 327 miljoner kronor för hela perioden juli till december.
  • Ett hundratal föreningar med ett antal stora evenemang tilldelas stöd som exempelvis Cykelvasan och Lidingöloppet, med totalt 69 miljoner kronor.
  • Totalt utbetalas 554 miljoner kronor i stöd vid denna ansökningsperiod.

Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona.

– Det känns mycket bra att kunna besluta om ett stöd som betyder mycket för många. Det är prövande tider och ingen kan tyvärr bli fullt kompenserad, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De jämställdhetsutmaningar som finns och som arbetas med i idrottsrörelsen, inte minst inom lagbollidrotterna, blev tydliga i hanteringen av krisstödet tidigare i år. Dessutom har ansvar efterfrågats vad gäller föreningars hushållning med sin kassa kopplat till spelarköp kontra statligt stöd.

– Jag har förtroende för att förbunden fördelar stöd klokt eftersom det är av vikt att båda aspekterna tas i beaktande, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De föreningar som sökt direkt till Riksidrottsförbundet får besked om stöd den 20 november och utbetalningar påbörjas den 23 november. De 396 miljoner kronor som fördelas till högsta serierna i lagbollidrotter och ett antal stora evenemang fördelas av specialidrottsförbunden efter beslut i respektive specialidrottsförbunds styrelse och i dialog med Riksidrottsförbundet.

Regeringens förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer har även fortsatt slagit mycket hårt mot publikintensiva idrotter och stora evenemang som motionslopp och ungdomsturneringar.

De idrotter som har drabbats hårdast och också får mest stöd under denna ansökningsperiod är ishockey, fotboll och friidrott. De tilldelas närmare 195 miljoner, 159 miljoner, respektive 47 miljoner kronor när både föreningar som sökt via specialidrottsförbund och de föreningar som sökt direkt via Riksidrottsförbundet läggs samman.

– Många både stora och små tävlingar och evenemang arrangeras av mindre idrottsföreningar och är mycket viktiga som intäkter för barn- och ungdomsverksamhet och för folkhälsan. Att de nu kan ges stöd innebär att det både finns hopp om att evenemangen kan arrangeras igen när pandemin ebbar ut och att riskerna minskar att föreningen måste höja medlemsavgifter vilket riskerar att öka hälsoklyftan mellan de som har råd och de som inte har råd att idrotta, säger Björn Eriksson.

Samtliga specialidrottsförbund får besked om tilldelat stöd under tisdagen. På grund av det stora antalet idrottsföreningar som tilldelas stöd direkt från Riksidrottsförbundet krävs ett större administrativt arbete vilket betyder att de får besked på fredag den 20 november och pengarna börjar betalas ut den 23 november.

I början av januari 2021 kommer ansökningar av kompensationsstöd för perioden 1 oktober till 31 december att öppnas. Ny information om detta kommer att skickas till samtliga medlemsförbund och idrottsföreningar.

Riksidrottsförbundet gör bedömningen att de 446 miljoner kronor som återstår av det krisstöd på 1 miljard kronor som regeringen beslutade om räcker för att kompensera de ekonomiska effekterna på samma nivå för kvartal fyra. Vid eventuella kvarvarande medel efter beslut om kvartal fyra kommer Riksidrottsförbundet besluta om fyllnadsutbetalningar till de föreningar som tilldelats stöd för denna period.

Briljant guld till Rolf-Göran och Casall-sonen Caillan: ”Något som ingen annan gjort”

Omhoppning om UVM-medaljerna - då slog det gnistor om den svenska ringräven. Det gav ekipagets tredje stora 7-årsseger för året. - En helt fantastisk häst och en helt fantastisk seger, säger Rolf-Göran Bengtsson.