Annons

    Hem / Aktuellt / 11 / FEI:s digitala årsmöte avslutat

FEI:s digitala årsmöte avslutat

FEI, det internationella ridsportförbundet, hade sitt årsmöte, General Assembly, på måndagen. I år var General Assembly digitalt och 102 nationella ridsportförbund deltog via uppkoppling.

På agendan fanns bland annat regeländringar, nytt antidopningsreglemente, val mm. Hela agendan med dokument finns HÄR.

FEI antog reviderade regler mot dopning och otillåten medicinering

FEI, det internationella ridsportförbundet, har reviderat det internationella regelverket avseende dopning och otillåten medicinering för häst, regelverket för humandopning inom ridsporten, samt tagit en policy för analysfynd som behöver ytterligare utredning.

Revideringarna och policyn är en anpassning till WADA:s regelverk och träder i kraft den 1 januari 2021.

Det svenska regelverket mot dopning och otillåten medicinering kommer att revideras och anpassas för att följa det internationella regelverket.

Den nya policyn, ”FEI Atypical Findings policy”, har sin motsvarighet i WADA:s regelverk, och ger utrymme för fortsatt utredning om en fyndrapport från ett av FEI eller WADA godkänt internationellt laboratorium eller motsvarande nationellt, kräver det innan det avgörs om det är ett positivt analysresultat. Detta gäller avseende häst framförallt för en rad ämnen som är kroppsegna eller kan förekomma i foder och i omgivningen, s k Specified Substances.

Beslut om sådana ärenden kommer att tas i särskild ordning av en panel med en oberoende ordförande utsedd av FEI styrelse.

WADA, FEI och NADO*

I samband med att FEI anpassar reglerna mot humandopning för att följa WADA följer också ett antal krav på de nationella förbunden.

Alla nationella förbund måste ha en utbildningsplan för antidopningsreglementet. Svenska Ridsportförbundet samarbetar med Riksidrottsförbundet, och använder bland annat deras utbildningar Ren Vinnare och Vaccinera Klubben.

Den 1 januari 2021 börjar WADA:s bestämmelser att gälla, och Riksidrottsförbundet och Dopingkommissionen förbereder tillsammans med regeringen för att en ny svensk, från idrotten fristående, nationell antidopningorganisation (NADO)  då aska vara på plats.  Läs mer HÄR 

Regelverket mot humandopning innehåller en del nyheter.

FEI och WADA har tagit fram en definition av “In-Competition”, när börjar och slutar tävlingsdagen.

  • "The FEI filed an application with WADA for an alternative definition of “In-Competition”
  • WADA accepted an alternative definition based on the timing of In-Competition being aligned with that of the applicable horse inspection and approved a definition which included amendments to align it as close as possible within the 2021 Code: “The period commencing one (1) hour before the beginning of the first Horse inspection the day before a Competition in which the athlete/rider is scheduled to participate through to the end of the last Competition at the Event for that athlete/rider or the sample collection process related to such Competition.”

Ryttare och kuskar som är i behov av medicin, till exempel insulin, och tävlar internationellt ska fortfarande ansöka om en sk TUE, dispens för terapeutisk användning. 

FEI har en ny definition för ”International Level Athletes” som innebär extra regler för testning, vistelserapportering, TUE, mm, men alla aktiva som är medlemmar i ett förbund anslutet till FEI eller tävlar på en FEI-tävling, ska följa FEI:s/WADA:S regler mot dopning.

Listan över förbjudna substanser får en ny kategori, Substances of Abuse, som behandlar substanser som inte är förbjudna utanför tävling. Kan den som lämnar ett positivt prov för en sådan substans visa att den inte varit sportrelaterad och tagits innan tävling gäller en avstängning på tre månader, som kan kortas om vederbörande går med på behandling mot missbruket.

Kosttillskott kan vara kontaminerade med ämnen som inte anges i innehållsförteckningen. Det är en vanlig orsak till oavsiktlig doping. För att lösa detta problem föreskrivs i de nya bestämmelserna att nya rapporteringsgränser för förbjudna ämnen som ofta finns i kosttillskott kommer att tillämpas av WADA ackrediterade laboratorier.

FEI Anti-Doping Rules för Human Athletes och FEI Equine Anti-Doping & Controlled Medication Regulations samt FEI Atypical Findings Policy diskuterades på FEI:s Session med de nationella förbunden på lördagen och antogs på FEI:s General Assembly på måndagen.
Regelverken samt policyn finns under respektive länk.

*WADA – World Anti-Doping Agency, NADO - National Anti-Doping Organisation, FEI – Federation Equestre Internationale

Regler från 2021

FEI:s årsmöte, General Assembly 2020, fastställde reglerna för FEI:s discipliner. Reglerna gäller från 1 januari från 2021.  

Regeländringarna i sin helhet finns i FEI General Assemlys agenda  och var uppmärksam på att det finns flera ändringar vad gäller utrustning mm än vad som nämns i sammanställningen nedan. Text om bakbensskydd sist i sammanställningen.

Kläder och utrustning

Hoppning 256, dressyr 427, fälttävlan 538 Tävlingskavajer i hoppning blir tillåtna i alla färger. Enfärgade frackar oavsett färg blir tillåtna i dressyr även i Grand Prix, under förutsättning att respektive nationellt förbund godkänt dem. Även i fälttävlans dressyr- och hoppmoment blir det tillåtet med frack eller kavaj i färg godkänd av nationellt förbund.

Hoppning 256.1.11 Stjärnsporrar förbjuds på internationella hopptävlingar, rotationssporrar med jämn kant är tillåtna. 

Dressyr 427 Alla dressyrryttare ska från och med årsskiftet bära hjälm, svart eller i mörk färg, på internationell tävling. U25-, young rider, juniorer, children, och ponnyryttare ska bära hjälm vid hästbesiktningen, och övriga som visar häst rekommenderas att göra detsamma.

Paradressyr 8428.1.1.2 Reglerna för utrustning vad gäller sadel och stigbyglar för pararyttare kompletteras med att ryttaren inte får, vare sig direkt eller indirekt, binda eller fästa någon del av kroppen till sadeln.
Om ryttaren fäster stigbygel eller stigläder i sadelgjorden måste ryttaren rida med säkerhetsstigbyglar eftersom fästet förhindrar att stigbyglarna kan släppa från sadeln.

I följande moment finns ändringar att notera;
Fälttävlan 539.1.2 Permitted (Training and exercising saddlery), 539.1.4 Forbidden (Training and exercising saddlery), 539.2.2 Permitted (Dressage test),539.2.3 Forbidden (Dressage test), 539.3.2 Forbidden (Cross Country and Jumping test saddlery) & Annex A 1.4 Illegal bits & 1.5 Permitted Mouthpieces

Ungdomsmästerskap i dressyr
Dressyr 425.3.5 Systemet för lottning av startordning i ungdomsmästerskap i dressyr ändras, och får samma upplägg som för mästerskap för seniorer.

Pararyttare med nedsatt syn
Paradressyr 8427.6 Pararyttare som klassificerats med nedsatt syn måste bära en armbindel i klar färg vid uppsutten ridning utanför själva arenan på internationell tävling.

Skärpta kvalkrav i fälttävlan
Fälttävlan 520.1
Kraven för okategoriserade ryttare och ryttare med kategori D och C skärps för att kunna gå vidare till CCI3*, CCI4* och CCI5*.

Fälttävlan 526.1 Momentet om Abuse of horse utökas med allvarligt fall av farlig ridning.

Distansritt
801. Horse welfare801.2.4 Vid anmälan till tävling i distansritt godkänner hästägaren behandling av hästen som veterinär på tävlingen anser nödvändig för att säkerställa hästvälfärden, och transport till veterinärklinik om det bedöms som nödvändigt.

Veterinärt
1004 Förbjudna metoder. Om hästens känselhår avsiktligt avlägsnas, klipps eller rakas bort under pågående tävling, utan att det föreligger en veterinärmedicinsk orsak till det, diskvalificeras hästen från tävlingen.

1063 Förbjudna behandlingsmetoder. Nyligen genomförd blistring och/eller bränning som leder till inflammation eller hypersensitivitet är förbjuden.

1082 Ponnymätning
Maxhöjden för ponny utan skor är 148 cm, mätt mått mellan 148,1 och 148,9 avrundas nedåt till 148.
Maxhöjden för ponny med skor är 149 cm. mätt mått mellan 149,1 och 1,49,9 avrundas nedåt till 149 cm.
I sportkörning, par och fyrspann, får ponnyn inte vara lägre än 108 cm utan skor, eller 109 cm med skor. Vad gäller enbet får ponnyn inte vara lägre än 120 cm utan skor, 121 cm med skor.

Art. 257- SADDLERY Art. 257.2.5.2

För att regeltolkningarna här ska bli korrekta återges endast originaltexten.

2.5 At all international Jumping Events and at all FEI Jumping World Challenge Events, only hind boots meeting the following description may be used:

2.5.1
2.5.2 text som tidigare samt ändringar i fett

The boot may have no more than two fasteners. Only the following types of fasteners are permitted:

Velcro-type fasteners:
- Each strap must:
o Have a Velcro or Velcro-type fastening system
o Have a minimum width of 2.5 cm if there are two straps or
o Have a minimum width of 5 cm if there is only one strap
- For boots with a protective element only on the inside of the fetlock, straps may be elastic or non-elastic
- For double-shell boots, the straps must be elastic

Stud-type fasteners:
- Each strap must:
o Be made of elastic
o Have a minimum width of 2.5 cm
o Have holes that fit over a stud on the boot

 Hook-type fasteners:
- Each strap must:
o Be made of elastic
o Have a minimum width of 2.5 cm
o Have a hook at the end that fits into an “eyelet” on the boot

No additional elements may be added to or inserted in the boot itself. The use of Vet Wrap or similar bandaging material under hind boots is not permitted.

Övriga beslut

FEI General Assembly röstade för att ratificera det tidigare beslutet att Förenade Arabemiratens Ridsportförbund, UAE, är avstängt till och med 31 december 2020.
Den 17 november dömde också CAS, Court of Arbitration, att UAE ska vara avstängt till dess, efter att UAE överklagat FEI:s beslut.

Christian Lozano, Frankrike, valdes till ny ordförande i FEI:s distanskommitté. Ledamöterna i den internationella distanskommittén fastställdes på FEI:s styrelsemöte den 25 november.
Det är Sarah Coombs, Storbritannien, Daniel Fenaux, Spanien, Sharon du Plessis, Botswana och Elizabeth van Schelle, Brasilien. Ledamöterna är inledningsvis valda för perioden 2020-2024.


FEI General Assembly valde också Pavla Krauspe, Slovakien, som ny ordförande i voltigekommittén, Amanda Bond, Hongkong, till ordförande i parakommittén, och Mark Hart, USA, till ordförande i Medical Committee.

FEI:s styrelse, Board, hade möte den 18 november - sammanfattning

Seger för Peder Fredricson

Peder Fredricson visade under måndagen att topphästen Hansson WL är tillbaka i tävlingsform. Och det med besked. Ekipaget vann 145-klassen i Oliva, Spanien.