Annons

    Hem / Aktuellt / 11 / Påminnelse ang motioner till förbundsstämman

Påminnelse ang motioner till förbundsstämman

Nu är det sex månader kvar till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämman 2021. Sista dag att inkomma med motioner. Motioner samt yttranden skall vara inlämnade senast den 1 december.

Tisdag 1 december 2020 är sista dag att inkomma med motioner till förbundsstämman 2021. Motion från förening ska åtföljas med yttrande från distriktet, motion från enskild ska åtföljas av yttrande från förening.

Motion från förening ska vara respektive distrikt tillhanda senast 15 november för yttrande. Det är en stadgeändring från förbundsstämman 2019.

Motioner samt yttranden ska vara Svenska Ridsportförbundets kansli tillhanda senast midnatt natten mot 2 december.

Motioner skickas till Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm.

Svenska Ridsportförbundets stadgar 23 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december året innan förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening, som ska vara distriktet tillhanda senast 15 november, insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess yttrande.

Kallele till förbundsstämman 2021

Dags att söka utbildning

Vill du utbilda eller fortbilda dig inom ridsporten? Hästsportens Folkhögskola erbjuder flera kurser med start efter sommaren, sista ansökningsdag är den 15 april.