Annons

    Hem / Aktuellt / 11 / Politikerintresse för ridsporten

Politikerintresse för ridsporten

Svenska Ridsportförbundet träffade på torsdagen företrädare för den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet. Mötet kom till på politikernas initiativ.

- Vi träffades digitalt och beskrev vad ridsport är och hur vår organisation ser ut, berättar Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

Med på mötet var också verksamhetscheferna Andrea Barth och Gisela Löfstrand.


Annica Tjernström, generalsekreterare

Kulturutskottets socialdemokratiska grupp, ledd av Lawen Redar, tredje vice ordförande i Kulturutskottet, ville också veta hur ridsporten hanterat Coronakrisen och vilka åtgärder som vidtagits.
- Vi berättade hur pandemin har påverkat ridskole-, utbildnings – och tävlingsverksamheten och hur vi har anpassat oss efter rådande råd och rekommendationer. 
- Vi påpekade också att vi är en idrott med en hästlängds avstånd där smittspridningen har varit mycket begränsad om ens någon. Vi lyfte också vikten av en differentiering mellan olika idrotter när bedömningar görs eftersom idrotternas förutsättningar för att bedriva verksamhet ser väldigt olika ut, fortsätter Annika Tjernström.

Stallet är en fristad och innebär en trygghet för många vilket är extra värdefullt nu.
- Stallmiljön och närheten till hästar betyder mycket för folkhälsan och det är extra viktigt i dessa jobbiga tider, menar Annika Tjernström.

Ridsporten skiljer sig från övriga idrotter eftersom vi har hästen och djurskyddslagstiftning att ta hänsyn till vilket merparten av andra idrotter inte har och djurskyddet blir en allt viktigare fråga ju längre pandemin fortsätter.
- Vi ser mycket positivt på att politikerna på riksdagsnivå är aktiva och vill lära sig mer om de olika idrotterna, och våra förutsättningar i de här speciella och utmanande tiderna, avslutar Annika Tjernström.

Utveckla verksamheten med projektstöd

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. I år kan föreningar söka stöd som syftar till att att utveckla barn- och ungdomsidrott. Ansökan öppnar den 20 januari.