Annons

    Hem / Aktuellt / Rekommendationer för tävling

Rekommendationer för tävling

(Uppdaterad 22 december) Svenska Ridsportförbundet arbetar kontinuerligt med att öppna tävlingsverksamheten för så många som möjligt. Från 25 januari kommer vissa tävlingar att kunna genomföras, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten tillåter tävling för barn födda 2005 och senare, samt för de som utövar yrkesmässig idrott.
– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och ridsporten måste fortsatt säkerställa att vår verksamhet inte sprider smitta. Det betyder mycket för ridsporten att kunna hålla igång åtminstone viss tävlingsverksamhet, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

Regeringen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd gäller i dagsläget till och med den 30 juni 2021 och därmed gäller förbundsstyrelsens beslut om tävling också fram till dess. Det är viktigt att notera att slutdatumet 30 juni kan tidigareläggas om nya beslut kommer från myndigheterna.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåts barn födda 2005 och senare att träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. Förbundsstyrelsen har som en följd av det beslutat att tillåta tävling för barn födda 2005 och senare från och med 25 januari 2021. Enstaka tävlingar innebär endagstävling utan uppstallning, inom eget och angränsande distrikt utifrån ryttarens angivna folkbokföringsadress i TDB.

Precis som tidigare tillåter Folkhälsomyndigheten personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott att träna och tävla. Förbundsstyrelsen har beslutat att tillåta tävling för de som utövar yrkesmässig idrott från och med 25 januari 2021.

Förbundsstyrelsen har reviderat definitionen av yrkesmässig idrott till att gälla ryttare födda 2004 och tidigare. Därmed kan yrkesmässiga ryttare födda 2004 delta i tävlingar på samma villkor som andra och få en likvärdig bedömning vid uttagningar. Detta så länge det sker i klasser öppna för yrkesmässiga seniorer.

Definition av yrkesverksamma 

Träningsformen pay & jump/ride/drive/cross, öppen bana kan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd och riskbedömning tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.
Genomförande av dessa träningsformer ska minimeras till dess att tävlingsverksamhet för barn födda 2005 och senare och yrkesverksamma startar den 25 januari 2021.

Serier och cuper

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter tillåter inte serier eller cupkval för barn födda 2005 och senare. Serier och cuper för dessa ålderskategorier måste skjutas upp till efter restriktionsperioden eller till när andra beslut tas av regering eller myndigheter. Förtydligande från RF

De högsta nationella serierna på seniornivå kan fortgå, inom ramen för yrkesmässig idrott. I hoppning gäller det Folksam Elitallsvenska. I den lagtävlingen tillåts även andra än yrkesmässiga deltagare i lagen, oavsett ålder, då lagen som sådana räknas som yrkesmässiga enligt Folkhälsmyndigheten och Riksidrottsförbundet. För serier och cuper på högsta nationella nivå i andra grenar lämnas besked senare, då de inte är aktuella under inomhussäsongen.

Uppdaterade tillfälliga tävlingsregler

Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler ger förutsättningar att genomföra ridsporttävlingar så att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

Tillfälliga TR har skärpts på följande punkter utifrån myndigheternas nya restriktioner.

196.2.2.4 Högst åtta personer tillåts på samma plats vid samma tidpunkt. Tidigare zonindelning av tävlingsplatserna kvarstår.
197.4.4. Läktare hålls helt stängda, med undantag för filmning av "eget" ekipage.

Tillfälliga TR

Frågor och svar om tävling

Åtta ekipage finalklara i Arena Youth Tour

Fyra juniorer och fyra young rider-ryttare blev klara under höstfinalen i Arena Youth Tour, som avgjordes i helgen på friends Arena.