Annons

    Hem / Aktuellt / Ridskoleverksamheten fortsätter

Ridskoleverksamheten fortsätter

2021-01-21 Förbundsstyrelsens tidigare beslut angående ridskoleverksamheten kvarstår även efter de skärpta restriktioner som regeringen meddelade på fredagen.

Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.
Rekommendationen gäller fram till 30 juni, men kan förändras om nya besked kommer från myndigheterna.

21 januari 2021 meddelade regeringen att idrottsträningar för barn och ungdomar som är födda 2005 och senare ska återupptas både inomhus och utomhus. Regeringen och Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av idrott och rörelse för barn- och ungdomar även under pågående pandemi, men de understryker även att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för träning och idrott följas. 
Läs hela texten hos RF

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar de föreningar som driver verksamhet i kommunägda anläggningar att hålla en nära kontakt med sin kommun. 

Frågor och svar om ridskoleverksamhet

Förtydligande från Folkhälsomyndigheten:
"Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.
Läs hela förtydligandet här

Regeringen skärper restriktionerna

2020-12-18 Regeringen meddelade idag skärpta restriktioner. All verksamhet inom stat, kommuner och regioner bör stängas omedelbart till och med den 24 januari 2021. Bland annat ”all verksamhet som inte är nödvändig”, som badhus, museer och idrottshallar.

– Idrotten är inte experter på smittskydd. Det är ett svårt samhällsläge och idrottsrörelsen har under hela pandemin ställt upp och ställt om och gjort vårt bästa för att följa de förbud, råd och rekommendationer som ges från regering och Folkhälsomyndigheten. Det måste vi orka att fortsätta göra så länge det behövs även om det för oss som för alla blir allt tyngre, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs hela pressinformationen från RF här

Vuxna behövs för hästars och barns skull

Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykisk, fysiskt och socialt.

Ridsporten och ridskolan har dessutom att ta hänsyn till djurskyddslagen. Hästarna kan inte lämnas utan tillsyn. De kräver omvårdnad, motion och mat flera gånger om dagen, alla årets dagar.

Ridskolans personal är en garanti för både säkerhet och djurskydd, men verksamheten behöver kompletteras av vuxna. Dels för att stötta barn i hästhanteringen, dels för att hästar dagligen behöver motioneras av vuxna för att vara trygga i verksamheten.

Barn behöver stöd av vuxna för att hantera hästen innan och efter ridningen. Barn eller yngre kan inte ta in eller släppa ut hästarna i hage och behöver stöd in och ut ur ridhus eller paddock, utrustning måste tas om hand, stall och kringbyggnader måste skötas.

Svenska Ridsportförbundet kan ge råd och rekommendationer, men beslutet om verksamheten ska fortgå eller stängas tas alltid av föreningen, eller den som anordnar en träff, träning eller ett evenemang.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en riskbedömningsmall och information om hur den ska användas.

Åtta ekipage finalklara i Arena Youth Tour

Fyra juniorer och fyra young rider-ryttare blev klara under höstfinalen i Arena Youth Tour, som avgjordes i helgen på friends Arena.