Annons

    Hem / Aktuellt / Ridskoleverksamheten fortsätter

Ridskoleverksamheten fortsätter

2020-12-22 Förbundsstyrelsens tidigare beslut angående ridskoleverksamheten kvarstår även efter de skärpta restriktioner som regeringen meddelade på fredagen.

Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar de föreningar som driver verksamhet i kommunägda anläggningar att hålla en nära kontakt med sin kommun. 

Frågor och svar om ridskoleverksamhet

Förtydligande från Folkhälsomyndigheten:
"Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.
Läs hela förtydligandet här

Regeringen skärper restriktionerna

2020-12-18 Regeringen meddelade idag skärpta restriktioner. All verksamhet inom stat, kommuner och regioner bör stängas omedelbart till och med den 24 januari 2021. Bland annat ”all verksamhet som inte är nödvändig”, som badhus, museer och idrottshallar.

– Idrotten är inte experter på smittskydd. Det är ett svårt samhällsläge och idrottsrörelsen har under hela pandemin ställt upp och ställt om och gjort vårt bästa för att följa de förbud, råd och rekommendationer som ges från regering och Folkhälsomyndigheten. Det måste vi orka att fortsätta göra så länge det behövs även om det för oss som för alla blir allt tyngre, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs hela pressinformationen från RF här

Vuxna behövs för hästars och barns skull

Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykisk, fysiskt och socialt.

Ridsporten och ridskolan har dessutom att ta hänsyn till djurskyddslagen. Hästarna kan inte lämnas utan tillsyn. De kräver omvårdnad, motion och mat flera gånger om dagen, alla årets dagar.

Ridskolans personal är en garanti för både säkerhet och djurskydd, men verksamheten behöver kompletteras av vuxna. Dels för att stötta barn i hästhanteringen, dels för att hästar dagligen behöver motioneras av vuxna för att vara trygga i verksamheten.

Barn behöver stöd av vuxna för att hantera hästen innan och efter ridningen. Barn eller yngre kan inte ta in eller släppa ut hästarna i hage och behöver stöd in och ut ur ridhus eller paddock, utrustning måste tas om hand, stall och kringbyggnader måste skötas.

Svenska Ridsportförbundet kan ge råd och rekommendationer, men beslutet om verksamheten ska fortgå eller stängas tas alltid av föreningen, eller den som anordnar en träff, träning eller ett evenemang.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en riskbedömningsmall och information om hur den ska användas.

Fler föreningar nöjda med förbundets arbete

Nära tre av fyra medlemsföreningar har en positiv inställning till Svenska Ridsportförbundet och majoriteten är också som helhet nöjda med förbundets verksamhet. Föreningarnas synpunkter är viktiga i ridsportens fortsatta utvecklingsarbete.