Annons

    Hem / Aktuellt / Fler föreningar nöjda med förbundets arbete

Fler föreningar nöjda med förbundets arbete

Nära tre av fyra medlemsföreningar har en positiv inställning till Svenska Ridsportförbundet och majoriteten är också som helhet nöjda med förbundets verksamhet. Föreningarnas synpunkter är viktiga i ridsportens fortsatta utvecklingsarbete.

Vartannat år svarar ridsportens föreningar på en nöjdhetsmätning (genomförs av analys- och undersökningsföretaget Novus) och betyget är fortsatt gott. Nära åtta av tio föreningar känner till Svenska Ridsportförbundet och dess verksamhet väl och fler föreningar är som helhet nöjda med det arbete förbundet bedriver, jämfört med 2018.

Ridsportens viktigaste områden

Störst andel föreningar nämner fortsatt ridskoleverksamheten som det enskilt viktigaste verksamhetsområdet att satsa på för att föreningarna ska få ännu större nytta av förbundet i framtiden.

Under 2021 kommer förbundskansliet stärkas med föreningsrådgivare med uppgift att skapa förutsättningar för ridsportens föreningar att stärka och utveckla sin verksamhet. Extra resurser är avsatta för att kunna öka rådgivning och kompetensutveckling till föreningar inom områden som anläggningars drift och utveckling, hästvälfärd, säkerhet, kommunpåverkan, utbildning, tävling, arbetsmiljö, ekonomi och juridik, miljö- och hållbarhet, verksamhetsutveckling etcetera.

Kompetens, glädje, ansvar för människa och häst

Föreningarna efterfrågar bland annat fler möjligheter till vidareutbildning, och stöd inom områden som ekonomi och juridik. Det ligger i linje med pågående utveckling av förbundets utbildningar och Ridsportens utbildningsportal  som fortsätter växa. Under 2021 kommer Ryttarutveckling uppdateras och flera utbildningar kommer helt eller delvis digitaliseras. Materialet Driva ridskola kompletteras med en webbplats fylld av inspiration, checklistor och fördjupningsfakta. Materialet Ekonomi i ridsportföreningen fylls på med tävlingsekonomi och fler lathundar. Också material som förbereder för tävling, som Grönt kort uppdateras.

Strategiska områden 2025

Nära fyra av tio föreningar känner till förbundets strategiska områden som finns formulerade i ”Ridsport 2025” väl. Ridsport på hästens villkor är det strategiska området som känns viktigast för föreningarna, oavsett verksamhet.

Svenska Ridsportförbundet fortsätter arbeta aktivt för att sprida kvalitetssäkrad hästkunskap. Hästvälfärdsrådet arbetar proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd, djurskydd och kvalitetssäkrad hästhållning. Ett exempel är ”Munkollen” som en del av hästens dagliga visitering samt ”Muntrappan” och ”Munstegen” som guider och mallar för åtgärd. Läs mer 

Ett annat exempel är Hästkunskapssajten, en omfattande kunskapsbank för alla i ridsporten. 

Kommunikation

Drygt sex av tio föreningar är som helhet nöjda med information från förbundet, samma nivå som 2018. God kommunikation har varit kritisk under detta omvälvande år, där råd och restriktioner skapat nya förutsättningar med kort varsel. Verktygslådan för kommundialogen fylldes på under våren och före jul skickades ännu en skrivelse till Sveriges kommuner för att stödja föreningarnas kommundialogen för fortsatt verksamhet under gällande restriktioner.