Annons

    Hem / Aktuellt / Forskare tittar på idrottens trygghetsarbete

Forskare tittar på idrottens trygghetsarbete

Idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. För Svenska Ridsportförbundet har trygghetsfrågorna varit högt upp på agendan länge.

På onsdagen presenterade Riksidrottsförbundet och Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, forskningsrapporten ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten”. I rapporten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn- och ungdomar.

Under samlingsnamnet Trygg i ridsporten arbetar Svenska Ridsportförbundet för en trygg miljö i ridhus och på stallbackarna. Trygg i ridsporten finns samlat på ridsport.se och hemsidan och det material som finns där omnämns särskilt i positiva ordalag i rapporten.

I Trygg i ridsporten finns inte bara policydokument utan praktiska råd till både vuxna och barn, kontaktuppgifter till medlemsombudsmannen och vår verktygslåda med tips, fakta och verktyg som handlar om trygghet, trivsel och likabehandling, och om svåra frågor som sexuella trakasserier och övergrepp. Magasinet Trygg i stallet, som ingår i verktygslådan, har varit nominerat till Publishingpriset.

- För oss, som till exempel har många ungdomar i ridsporten, är det viktigt att alla känner sig trygga i stall och ridhus, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.
- Trygg i ridsporten har funnits med oss i många, och det känns bra att kunna visa på de samarbeten vi har inlett nu, fortsätter Annika Tjernström.

Tillsammans med stiftelsen Friends finns trygghetsambassadörerna Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Vanessa Falk, och i ett annat samarbete arbetar Svenska Ridsportförbundet för trygga ledare i ridsporten. 

- Ett jätteroligt betyg på att vi är på rätt väg i det arbete vi gör, säger Annika Tjernström.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Susanne Johanssons rapport visar att det trots är idrotten inte alltid en trygg plats.

Arbetet med trygghet i ridsporten, och idrotten, är ett arbete som ständigt måste pågå, och som aldrig kan anses vara klart.

- Det är något vi naturligtvis är medvetna om och vi kommer inte att släppa taget om trygghetsarbetet, avslutar Annika Tjernström.

De tio förbund som ingår i rapporten är fotboll, innebandy, ridsport, simidrott, gymnastik, tennis, ishockey, handboll, basket och friidrott. Studien är initierad och finansierad av Riksidrottsförbundet med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer, inte minst för barn och ungdomar.

Ladda ner forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets arbete med trygga idrottsmiljöer.