Annons

  Hem / Aktuellt / Pandemilagen ställer nya krav

Pandemilagen ställer nya krav

(Uppdaterad 2021-01-22) Med gällande nationella allmänna råd och pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter. På torsdagen kom nya besked om träning för unga.

Här finns information om vad som gäller samt checklistor att ladda ned.

De nationella allmänna råden gäller fram till 30 juni 2021 och pandemilagen till i september. 

Läs mer om nationella allmänna råden och pandemilagen.

På torsdagen 21 janauri gav regeringen nya besked om träning för barn och unga. Idrottsträningar för barn och ungdomar som är födda 2005 och senare ska återupptas både inomhus och utomhus. Samtidigt understryker både regeringen och Folkhälsomyndigheten att läget är allvarligt och pandemilagen och övriga allmänna råd ska följas. Läs mer på RFs hemsida

Hittills har mycket begränsad smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från regering och myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Med pandemilagen kommer krav och skyldigheter. Folkhälsomyndigheten har med anledning av pandemilagen tagit fram föreskrifter som också ska följas.

Pandemilagen innebär en skyldighet att

 • begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
 • utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd.
 • utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassager.

Checklistor

För att underlätta för föreningar, ridskolor och tävlingsarrangörer har Svenska Ridsportförbundet  sammanställ två checklistor med föreskrifterna och tidigare rekommendationer som utgångspunkter. Båda är publicerade som worddokument.

Som komplement finns också den tidigare framtagna riskbedömningsmallen.

Begränsa antalet besökare

I pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter finns krav på att begränsa antalet besökare. Det innebär att varje anläggning ska beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. 

Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. För varje begränsad yta, till exempel sadelkammare, stall, ridhus, andra utrymmen, ska en beräkning av maxantal besökare göras. Beräkningen ska dokumenteras skriftligt.

Personal, ledare, ridlärare eller andra uppdragstagare i verksamheten ska inte beaktas i beräkningen av det maximala antalet.

Övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit ska också dokumenteras och följas upp.

Ridskola och tävling

Med anledning av de skärpta nationella råden från regeringen och Folkhälsomyndigheten i december tog förbundsstyrelsen beslut att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassa till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Den rekommendationen, som utgår från regeringens beslut att begränsa sammankomster till max 8 deltagare, gäller tills vidare. 
Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.

Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de ryttare födda 2004 eller tidigare som utövar yrkesmässig idrott, samt för barn födda 2005 eller senare. Övriga tävlingar är för närvarande inställda till och med den 30 juni. Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället.

Tidigare råd och rekommendationer för ridskola och det tillfälliga TR för tävlingsverksamheten som sammanställts med anledning av de nationella allmänna råden gäller fortfarande.

Information från Folkhälsomyndigheten

Råd till ridskoleverksamheten

Tips till arrangörer och enskilda

Tillfälliga TR

Folkhälsomyndigheten påminner om det personliga ansvaret
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Folkhälsomyndighetens grundläggande råd för att begränsa smittspridning ska alltid följas.

 • Tvätta händerna ofta – antingen med handsprit eller tvål och vatten.
 • Håll avstånd till någon som hostar eller nyser.
 • Använd en näsduk eller lägg armen över näsa och mun om du nyser eller hostar.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Viktigt att personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Rekommendationen är att stanna hemma och undvika kontakt med andra 2-4 dagar efter man känner sig fri från symptom.