Annons

    Hem / Aktuellt / 02 / Ungas trygghet är vuxnas ansvar!

Ungas trygghet är vuxnas ansvar!

Genom satsningen Trygga Ledare ökar vi tillsammans takten för en trygg ridsport och barnens bästa. Tre starka ridsportambassadörer finns med i täten.

Alla ska känna sig välkomna och trygga i stallet. Därför arbetar Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Stiftelsen Friends tillsammans i ”Trygga Ledare”, en satsning som nu går in på tredje året och som görs möjlig tack vare Hugo Stenbecks Stiftelse.
- Vi arbetar för att rusta alla våra ledare så att de ska kunna agera för barnets bästa i alla lägen, säger Catrine Andersson som är ridsportens projektledare inom satsningen.

Vi såg också ett behov av mer kunskap om vilket ansvar och skyldigheter man har som ledare, hur man kan jobba för ökad trygghet,  och vad man ska göra om något som inte får hända, ändå händer.

Framförallt handlar det om att ta fram utbildningar och en mentorskapskapsmodell där unga ledare får stöd av äldre. I den översyn av ridsportens utbildningar som görs just nu har också trygghetsfrågorna har en given plats.

Dessutom tas nya utbildningar och verktyg fram utifrån ett tydligt barnrättsperspektiv och de erfarenheter som kom fram när en genomlysning gjordes bland ridsportens ledare, unga och vuxna, 2019.
- Där fanns upplevelser av negativa jargonger som ofta var kopplade till exempelvis prestation, utseende, utrustning och umgänge, berättar Catrine.
- Vi såg också ett behov av mer kunskap om vilket ansvar och skyldigheter man har som ledare, hur man kan jobba för ökad trygghet,  och vad man ska göra om något som inte får hända, ändå händer.

Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar, därför är det viktigt att man som ung alltid vet att det finns en vuxen ledare i stallet som man känner sig trygg att vända sig till, oavsett vilken fråga det gäller

Ridsporten har under många år arbetat aktivt med trygghetsfrågor*, bland annat med det omfattande materialet ”Trygg i stallet”, en låda full med kunskap och verktyg för att lyfta kamratskap, förebygga mobbning, prata om normer, mångfald, näthat, med mera. Innehållet i lådan har Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion, CUS, tagit fram och det används av framförallt många unga ute i landet.

- Det är ett utmärkt material som finns hos alla våra föreningar. Det är viktigt att vi välkomnar trygghetsfrågorna i den dagliga verksamheten och att det finns en samsyn mellan unga och vuxna, säger Catrine.
- Barns trygghet är alltid vuxnas ansvar, därför är det viktigt att man som ung alltid vet att det finns en vuxen ledare i stallet som man känner sig trygg att vända sig till, oavsett vilken fråga det gäller.

Trygga ledare lägger stor vikt på att stärka unga och vuxna i hur man till exempel kan arbeta förebyggande mot mobbning och främjande för trygghet.

- Inom ridsporten finns idag bra strukturer och möjligheter för unga att påverka på alla nivåer, men det gäller att ungas initiativ och upplevelser tas tillvara av till exempel föreningsstyrelser och att unga och vuxna kan arbeta tillsammans. Vi ser att det finns många goda exempel på det runt om i ridsporten.

Ledarutbildningar, mentorskapsmodellen och fler målgruppsanpassade verktyg för att arbeta med trygghetsfrågorna kommer att presenteras under hösten 2021.

Gemensamt för materialet som tas fram med stöd av Friends är att sprida kunskap om:

  • vad trygghetsarbete inom ridsporten innebär
  • vad Barnkonventionen innebär
  • vad mobbning och kränkningar är, vad som sker i olika sammanhang och hur det kan förebyggas
  • vuxnas ansvar att agera och hur man som ung och vuxen ledare kan göra skillnad!

Ambassadörer för trygghet

Trygghetsarbetet berör alla inom ridsporten.
- Alla kan alltid göra någonting för att göra skillnad och sprida glädje och trygghet till andra, säger Catrine Andersson.

Sedan 2020 finns också tre starka ridsportprofiler med som ambassadörer för Trygga ledare. Det är hoppryttarna Peder Fredricson, Stephanie Holmén och musikern, poddaren och hästtjejen Vanessa Falk. Läs mer om våra ambassadörer
- Våra ambassadörer är så värdefulla. Vi är så stolta att de är med oss i den här viktiga satsningen, avslutar Catrine Andersson.

* Trygghetsfrågor
Med trygghetsfrågor menar vi frågor som rör trygghet, trivsel och likabehandling. Hur vi i alla led arbetar förebyggande mot kränkningar och utanförskap och för en trygg och jämlik miljö.

Svensk support på väg till Valencia

Ulrika Tågerup kommer att åka ner till tävlingsplatsen i Valencia på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet, som stöd i arbetet med den fortsatta isoleringen och planeringen för att kunna transportera hem de svenska hästarna.