Annons

  Hem / Aktuellt / Experterna svarar på era frågor om EHV-1

Experterna svarar på era frågor om EHV-1

Förra veckan bad vi er skicka in era frågor om EHV-1. Här svarar Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings och SVA:s statsveterinär Gittan Gröndahl.

Vi har delat in frågorna i sex olika avsnitt. Först kommer ett allmänt avsnitt om utvecklingen av EHV-1 och aktuell smittstatus i Sverige. Därefter följer avsnitt som behandlar anläggningar/ridhus, smittsamhet och latent virus, risken för smitta via kläder, vaccination, tävlingar och avel.

Om utvecklingen av EHV-1, risk för smitta i Sverige och hemkommande hästar från Spanien

 1. Hur tror ni att det kommer att utvecklas i olika delar av Sverige? Kommer det explodera nu eller lägga sig om en till två veckor?
  Det är ungefär lika många fall av EHV-1 runt om i Sverige som tidigare år, då viruset finns normalt i den svenska hästpopulationen (så kallad endemisk sjukdom). Men för att EHV-1-smitta inte ska spridas i Sverige på grund av hemkommande tävlingshästar från spanska Valencia, har en rad försiktighetsåtgärder satts in. Det gäller allt från isolering och provtagning samt veterinärundersökning med hälsointyg i Valencia, till av spanska och svenska myndigheter godkända färdplaner med flera stopp och övernattningar i transit/karantänstall på vägen hem och slutligen hemmakarantän i Sverige.

 2. Visst brukar smittan härja varje år typ?
  Ja det förekommer varje år i ungefär samma utsträckning som i år. Se även svaren ovan.

 3. Finns det någonstans man kan se eventuell smitta i sitt eget län?
  Se ”Smittinfo” under Smittskydd på Svensk Travsports hemsida där det finns rapporter från landets länsstyrelser om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar på häst inom respektive län (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har även en kvarkakarta på sin hemsida).

 4. Hur ser smittspridningen ut just nu i Sverige - är det mycket eller ganska lugnt? Är det några särskilda regioner som sticker ut?
  Nej, det är enstaka gårdar här och där. Det ser ut att vara rätt slumpmässigt var det har dykt upp. Inga tecken på smittspridning mellan gårdar.

 5. Hur förekommande är det hos oss i Sverige nu?
  Det är ett tiotal fall av EHV-1 mellan januari och mars i år 2020, och det har varit på den nivån de senaste åren. Dessa har haft feber, luftvägssjukdom eller kastning, hittills inga neurologiska komplikationer såvitt vi känner till.

 6. På vår anläggning är det mycket gnäll över restriktionerna. Folk tycker att det är en överreaktion utifrån det som varit i Spanien, men att det inte är någon förhöjd risk i Sverige i år jämfört med tidigare år. Hur bemöter man dessa klagomål?
  I nuläget är det inte mer EHV-1-smitta än vanligt i Sverige, men det är en förhöjd risk på grund av hemkommande hästar och rådande smittläge ute i Europa (även FEI har ju infört restriktioner). Förebyggande försiktighetsåtgärder rekommenderas således.

 7. Har man haft någon nationell planering för de hästar som varit i Spanien och tävlat? Och vad gäller för återvändarna? Där jag bor är det mycket hästtätt, på vissa ställen är det inte 50 meter mellan gårdarna ens.
  Ja, Svenska Ridsportförbundet har tillsammans med SVA och Jordbruksverket nationellt planerat för detta, läs mer HÄR.
  Då EHV-1 inte är en Epizooti- eller Zoonossjukdom där staten går in och reglerar (som vid salmonella och fågelinfluensa till exempel), så är det endast råd och rekommendationer från myndigheterna och ridsportförbundet, vilket innebär att detta är hästägarens ansvar.

 8. Är alla svenska hästar hemma än?
  Flera har redan kommit hem och några är fortfarande på väg. Men inga svenska hästar är längre kvar i Valencia.

 9. Hur bra koll på läget har man just nu?
  Ganska bra. Det internationella ridsportförbundet, FEI, konstaterar att det verkar vara överståndet i Spanien, men det dyker upp sekundärfall i Europa (även flertal aborter i framförallt Tyskland). I Sverige har vi haft några positiva provsvar, men ännu inga sjuka hästar efter tävlande i Spanien. Det finns ingen känd spridning utifrån hemkommande hästar som ska vara/ha varit isolerade i hemmakarantän.

  Om risk för smitta mellan anläggningar och ridhus

  Det har kommit in många frågor om hur man ska tänka mellan anläggningar och om det är motiverat att stänga stall och ridhus. Är det okej att åka på utomhusträning på annan anläggning eller i annat ridhus? Se svar på alla dessa frågor vid fråga 10 nedan.

 10. En del stall väljer att stänga ned för in/utresor medan andra välja att inte stänga. Hur ska man som hästägare tänka när det gäller att åka iväg till ett annat mindre stall för att träna?
  Om hästen är frisk och ingen känd smitta funnits i någotdera av stallen de senaste tre veckorna (i enlighet med ”hästägarförsäkran”) så ska det gå bra – så länge man har ett gott smittskyddstänk (vara stallsmart som vi brukar säga!) och följer de råd och rekommendationer som finns på förbundets hemsida. Det finns inga skäl till panik i dagsläget.

 11. Hur är det bästa sättet att inte bidra till smittspridning när man rider i olika stall? Och vilka förhållningsorder kan man ge dem som kommer och tränar på ens anläggning?
  Tvätta/sprita händer, byta kläder och hålla avstånd (känns det igen? 😊) mellan hästarna samt inte använda samma utrustning eller foder/vattenhinkar etc.

 12. Hur länge finns viruset kvar i miljön, till exempel i ett ridhus? Finns det någon risk att min häst blir smittad om jag rider i ett tomt ridhus där andra hästar vistats tidigare?
  Viruset överlever vanligtvis inte så länge i miljön och ett tomt ridhus utgör inte någon risk. Men föremål och ytor som kan vara kontaminerade med virus och som hästar kan komma i nos- eller munkontakt med, som till exempel betsel, foderhinkar och boxväggar, bör vara väl rengjorda mellan hästar.

 13. Nu är det ju så att för oss vanliga ryttare och hästägare är redan alla tävlingar inställda pga pandemin så tävlingsstoppet påverkar inte oss. Men det finns även ganska små anläggningar/ridskolor som stänger ute oss som normalt rider i deras ridhus och paddockar för att de säger att de är rädda för ”smittor”. Jag har varit i kontakt med SVA som menar att smittläget i landet är stabilt och normalt för årstiden och att alla hästar som varit utomlands hålls i karantän. Anser ni att det finns fog att stänga anläggningar pga en allmän smitta av bland annat EHV-1?
  Nej, det är tävlingar som är inställda som en ren försiktighetsåtgärd. Smittläget i Sverige är lugnt, se fråga 1.

  Om smittsamhet, latent virus och riskgrupper

 14. Hur smittsamt är det? Får alla hästar som möter viruset sjukdom eller är det bara vissa?
  Det är supersmittsamt om det väl blivit flera smittade i en grupp, men ändå finns det immuna hästar, så många hästar som utsätts för viruset blir inte sjuka alls. Sådana till synes friska hästar kan man se, till och med inne bland de värsta utbrotten.

 15. Är det vid närkontakt mellan hästar det smittar eller smittar det även luftburet, till exempel utomhus? Är smittorisken större vid inomhusgruppridning än utomhusgruppridning vid samma antal hästar och avstånd mellan hästar?
  EHV-1 smittar både vid närkontakt, via luften en bit och via kontaminerade föremål, ytor, vatten och händer. I regel behöver man inte vara orolig att rida tillsammans om hästarna inte visar symtom och kommer från stall där alla varit friska de senaste tre veckorna. Om någon häst inte uppfyller detta ska den stanna hemma, och rastas för sig själv utan att riskera att sprida smitta.

 16. Hur stor är risken för smitta mellan ridhus och stall med ett avstånd emellan på 100 meter?
  SVA anger ett säkerhetsavstånd på 50 meter (om alla andra säkerhetsåtgärder är uppfyllda), se SVA:s hemsida. Vid 100 meter är smittrisken obefintlig, såvida inte människor eller djur skulle föra med sig smitta mellan byggnaderna.

 17. Hur många i procent av hästarna som bär på EHV-1 latent, dvs visar det vid testning, smittar?
  När EHV-1-viruset är latent så smittar hästen inte alls. Om eller när viruset reaktiveras kan hästen smitta under en tid. Det händer då och då, oftast under vintern. Men det är helt enkelt en av de förkylningar som ses på hästar.  Många hästar har dock viss immunitet och är alltså inte mottagliga för EHV-1 om det kommer i en låg mängd. De hästar som har ett aktivt virus men inte visar symtom utsöndrar mycket mindre virusmängder än de som är rejält sjuka. Foster som kastats och hinnor och efterbörd innehåller de högsta virusmängderna. 

 18. Ligger viruset kvar latent i kroppen efter genomgången infektion och kan hästen i så fall drabbas av komplikationer längre fram?
  Ja, det ligger ofta kvar latent. Precis som människans herpesvirus som ger munsår, som kan blossa upp ibland. Det brukar inte ge några svåra komplikationer.

 19. Om det finns ”riskgrupper” för EHV, vilka är då riskgrupperna?
  Det kan drabba hästar i alla åldrar, raser, kön och användning. Den riktiga riskgruppen är dräktiga ston eftersom det blir så allvarligt för dem, de förlorar sina föl. För övriga hästar ger det oftast en övergående harmlös infektion, men i ovanliga fall med farliga neurologiska komplikationer.

 20. Om min 8-åriga valack får EHV-1, hur märker jag det och vad händer om han får EHV-1?
  Symtomen är vanligtvis feber och snuva. Om det är den neurologiska formen ses vinglighet, hästen får svårt att få med sig bakdelen (ataxi) och att urinera, samt kan bli liggande och kan i värsta fall inte stå upp.
  Ditt ansvar som djurägare är att skydda andra hästar från smitta och att kontakta veterinär. Veterinär har så kallad anmälningsskyldighet till länsveterinär på klinisk misstanke om det senare (den neurologiska formen) och laboratorium som hittat positivt provsvar på EHV-1 (neurologisk form eller abort) ska anmäla detta till Jordbruksverket. Veterinären lämnar isoleringsrekommendationer och tar erforderliga prover. Om det är den neurologiska formen kan det bli nödvändigt med remitterande till hästklinik/sjukhus med hängmatta etc. Det finns inget direkt motmedel utan det handlar mest om understödjande behandling.
   

  Om risken för smitta via kläder

 21. Ligger smittan kvar i kläder (eller utrustning) i flera dagar, eller hur funkar det?
  Det är olika för olika smittämnen och beror också på temperatur och luftfuktighet på platsen. Ringorm och mjältbrand kan överleva i månader och år, medan smittsamheten är mer räknat i timmar, dagar eller veckor för andra slags virus och bakterier. Herpesvirus har rent generellt kort överlevnad i miljön utanför värddjuret. Det rör sig oftast om timmar till dagar. En övre säkerhetsgräns i vissa specifika fall kan vara runt tre veckor.

  Om vaccination

 22. Jag har sett att det finns vaccin mot EHV-1, men det verkar mest användas under dräktighet. Vad beror det på? Är det effektivt för kort tid? Eller är det någon ny mutation av viruset som sprids nu så att vaccinet inte biter på det?
  Det finns vaccin mot den respiratoriska formen och mot abort. Stoet vaccineras i femte, sjunde och nionde dräktighetsmånaden för att förhindra kastning. Övriga hästar kan grundvaccineras med två sprutor med cirka en månad mellan, och därefter varje halvår. Dessvärre finns inget vaccin som tar den neurologiska formen.
  Det finns olika varianter (stammar) av EHV-1 och just nu samlas prover in för att studera den eller de stammar som förekommit i Europa på olika håll.

 23. Hjälper vaccinet som vi använder för abortvirus till våra dräktiga ston?
  Tillgängliga vaccin (licenspreparat för veterinärer, slut för tillfället…) ger visst skydd mot abort och den respiratoriska formen, men inte den neurologiska - se svar på fråga 28 ovan. Det finns teorier om att om större delen av en hästpopulation är vaccinerad enligt detta (”flockimmunitet”) så kan det leda till att färre blir smittade och därmed även färre med abort eller den neurologiska formen.

 24. Även om EHV-1 och -4-vaccineringen inte skyddar mot den neurologiska formen så undrar jag om du tror att det kommer bli krav på även denna vaccinering framåt? FEI / Sverige?
  Vissa galoppförbund i Europa (bland annat Frankrike) har vaccinations-obligatorium liknande som för hästinfluensa. FEI håller på att utreda hur vaccinationsstatus var hos hästarna i Valencia (verkar dock som om det inte spelat så stor roll för de neurologiskt sjuka).
  Bland annat eftersom det saknas registrerade preparat för vaccination mot EHV-1 i många länder, inklusive Sverige, är det inte troligt att det kommer bli ett internationellt eller svenskt vaccinationskrav i nuläget.

  Om tävlingsstopp och tävlingsstart

 25. Tror du tävlingsstoppet fortsätter efter 11/4?
  Efter att frågan kom in har beslut tagits om att öppna för tävlingar från den 12 april. Läs mer HÄR

 26. Om det nu drar igång tävlingar 12/4, hur ser du på att arrangörerna har uppstallning och hur ska man då hantera eventuella hästar som tillhör anläggningen?
  Om man åker på tävling med friska hästar från friska stall så är det inga speciella risker med tävlingarna, utan som vanligt. Som vanligt ska man undvika att röra varandras hästar eller låna utrustning. Hästar som står på anläggningen bör man alltid hålla separerade från de tillresta hästarna, inte i samma stall. Att införa tempkort på boxdörren där temperaturen skrivs upp morgon och kväll är en bra åtgärd för att tidigt upptäcka om någon häst i uppstallningen inte mår som den ska, och då ska den direkt flyttas undan från övriga.

 27. Jag undrar lite om regler för uppstallningar vid tävlingar. Som jag förstått det så var 500 hästar uppstallade i ett tält i Spanien. Hur ser reglerna ut kring detta? Borde inte tävlingsryttarna själva reagera över detta?
  Det kan vara väldigt olika sorters uppstallning på olika ställen. Ju fler hästar som hålls tillsammans på nära håll, kanske med noskontakt och under samma tak, desto snabbare och mer effektivt kan ett virus sprida sig. Det blir då också risk för högre mängder virus i den gemensamma luften, vilket skulle kunna ge varje enskild hästs immunförsvar en högre utmaning och risk för mer kraftfull sjukdom. Färre boxar som delar luftrum, tomma boxar mellan grupper, fler men mindre tältstall med god luftväxling gör det lättare att avgränsa och stoppa en smittspridning. Både ryttare och arrangörer kommer säkert att ha detta mer i åtanke vid stora evenemang i framtiden.

 28. Med tanke på tävlingsstoppet, hur ser ni på arrangerandet av pay'n'jumps/pay'n'rides?
  Dessa lyder inte under Svenska Ridsportförbundet utan är en träning på eget ansvar, men vi rekommenderar att inte arrangera eller åka på sådana så länge tävlingsstoppet pågår, det vill säga minst till och med 11 april.

  Om avel

 29. Hur kommer detta påverka aveln i vår? Vågar man lämna bort sitt sto för betäckning?
  Ja. Viktigt dock att inte blanda dräktiga ston med unghästar och tävlingshästar för att undvika virusabort!

Särskilda regler för elitallsvenskans lag

Snart är det dags för premiär i årets upplaga av Folksam Elitallsvenska. Första zonen rider sin omgång sista helgen i april, de övriga rider helgen därpå. Elitallsvenskan är ridsportens högsta serie.