Annons

  Hem / Aktuellt / Nya djurhälsoförordningen träder i kraft

Nya djurhälsoförordningen träder i kraft

Den 21 april trädde den nya Djurhälsoförordningen (Animal Health Law) i kraft. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd med anledning av AHL är publicerade.

Den 21 april började nya regler gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos hästar.

För dig som håller hästar innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder, det vill säga arbeta förebyggande. Det kan till exempel vara att du har rutiner för när det kommer nya hästar och personer till anläggningen.

Syftet med reglerna är att
förhindra att dina eller andras djur blir sjuka
förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
tidigt upptäcka sjukdomar.

Alla som ansvarar för hästar kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i den nya djurhälsoförordningen.

Jordbruksverket har en samlingssida för AHL och de nya reglerna, och vad de innebär.

Här finns Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa, som gäller från och med den 21 april.

Nytt 26 mars; Den nya djurhälsoförordningen AHL (Animal health law), träder i kraft den 21 april men eftersom EU-kommissionen beslutat om övergångsregler för vissa delar av AHL, har Jordbruksverket flyttat fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober, meddelar Jordbruksverket.
E-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial är öppen och det går bra att registrera sin anläggning fram till 1 oktober.

Nytt 23 april: Det går tills vidare inte att registrera hästar på en anläggning, meddelar Jordbruksverket. Det går att komplettera fram till 1 oktober. Information hos Jordbruksverket

Här nedan har Svenska Ridsportförbundet samlat en del av den information som rör hästägare och anläggningar där hästar finns. Viktigt att komma ihåg när det gäller registrering av anläggning är att det gäller ALLA anläggningar, stora som små.

En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om hästarna eller avelsmaterialet.

Det är både anläggningen och hästarna som ska registreras.

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menas platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att Jordbruksverket ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Två steg

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen/hästarna.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information, länk till e-tjänsten om registrering, och hur du ska göra.

Att ha förberett innan du börjar registreringen;

 • var anläggningen finns
 • hur stor anläggningen är
 • vad hästen/hästarna används till, till exempel ridhäst eller travhäst

När du fyller i vilka hästar du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har dem. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna Jordbruksverket redan har om din plats. Det gäller om du exempelvis har nötkreatur eller grisar sedan tidigare. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten och därefter lägga till arten häst.

De uppgifter Jordbruksverket önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • fler arter

Efter det att du har registrerat anläggningen och anmält att du ska hålla häst där, behöver du också registrera de hästar som du håller där.

Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan registrera hästar på din anläggning.

Så här lägger du till uppgifterna om hästen/hästarna:

 • I det gröna fältet långt upp på sidan ska det finnas en flik som heter Hantera hästindivider när registreringen av din anläggning är klar. Klicka på den.
 • Välj den anläggning det gäller.
 • Klicka på Lägg till hästindivid.
 • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
 • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.

Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer.

I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den Centrala hästdatabasen. Om det inte fungerar när du ska registrera hästen så kan du söka i den, på antingen chipnummer eller på annan märkning. Skriv sedan så som det står i den centrala hästdatabasen.

Observera att det här en förkortad och övergripande information om registrering av anläggning och hästar. Fylligare information om registreringen finns på Jordbruksverkets hemsida, och deras kundtjänst svarar på frågor om AHL, registrering m.m. 0771–223 223 eller e-post

HÄR finns Jordbruksverkets samlade information om AHL

Även du som arbetar med transport av hästar ska registrera din verksamhet på Jordbruksverkets hemsida

På förekommen anledning kan meddelas att häst inte definieras som sällskapsdjur i de här sammanhangen

Så mäter vi vägen mot målen

I vår framtidsstrategi Ridsport 2025 har vi enats om gemensamma mål mot en ridsport i världsklass, men hur vet vi om vi är på rätt väg och om det vi gör ger effekt?