Annons

    Hem / Aktuellt / Kampanj för att öka kunskap om smitta

Kampanj för att öka kunskap om smitta

Hästar drabbas, precis som vi människor, av utbrott av olika virus och smittor. Den här våren blev informationen om smittskydd extra aktuell med utbrottet av EHV1.
I dag börjar en kampanj för att öka medvetenheten om smittskydd.

Kampanjen, där landets hästorganisationer deltar, har samlingsnamnet Stoppa kvarkan, men handlar också om smittskydd och att hindra smittspridning bland hästar, i stall och på tävlingsplatser.

Stoppa kvarkan med hashtaggarna #StoppaKvarkan och #StoppaSmittan är en kampanj om kvarka som pågår mellan 3–9 maj 2021. Kampanjen startade ursprungligen i England, Strangles Awareness Week (SAW), av djurskyddsorganisationen Redwings Horse Sanctuary. För första gången deltar nu även Sverige och andra europeiska länder.

- Det senaste året har vi haft fokus på smittskydd för människor och hästar, efter både en pandemi med covid-19 och ett allvarligt internationellt utbrott av hästviruset EHV-1. De lärdomar hästsektorn tagit med sig kan också appliceras på kvarka, säger Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär Peter Kallings.

Kvarka har nu högsta prioritet i Svenska Ridsportförbundets arbete med smittskydd och hästvälfärd.

- När vi jobbar på rätt sätt i vardagen med smittrisker, kunskap och öppenhet så minimeras risken för smitta och verksamheten kan hållas i gång på ett säkrare sätt. Den här kampanjen hoppas vi mycket på, säger Peter Kallings.

Kampanjen i Sverige organiseras av SVA tillsammans med HästSverige, SLU, olika hästorganisationer där Svenska Ridsportförbundet är en av dem, veterinärer och forskare. Målet är att sprida information om kvarka och smittskydd och via sociala medier få igång hästägare att både dela sina egna historier och ge stöd till dem som drabbats av kvarka.

Stoppa smittan

- Tyvärr finns det fortfarande en stigmatisering kring kvarka, vilket leder till att många drabbade är rädda för att prata öppet, berättar Linda Perttula, veterinär och kampanjansvarig på SVA. I en engelsk undersökning svarade 75% av stallansvariga att rädsla var en av de största orsakerna till att de inte ville prata offentligt om kvarka.

Kvarka är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar. Allvarliga komplikationer och dödsfall förekommer, och ridskolor och stall kan få hålla stängt under långa tider på grund av smitta. Men smittspridningen går att förebygga och stoppa med den kunskap som finns, till exempel på hemsidan Stoppa kvarkan.

Förutom att hästarna lider av sjukdomen kan ridskolor lamslås och elever kan tvingas avstå ridning i veckor eller månader.

- Varje vecka drabbas i snitt ett till två stall av kvarka i Sverige. Här har många nåtts av kunskap och forskning om kvarka och vi har nått långt med öppenheten. Det finns fortfarande stor anledning att sprida kunskap, bland annat för att många stall ännu saknar rutiner för isolering av nya hästar, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på SVA, forskare och en av grundarna till kunskapssajten HästSverige.

Förra året fick kampanjen stor uppmärksamhet i England och nådde ut till mer än en halv miljon människor. Förhoppningen är att nå ut till ännu fler i år eftersom kampanjen kommer att pågå i fler europeiska länder.

HÄR finns samlingssidan för Stoppa kvarkan och Stoppa smittan

Stoppa smittan