Annons

    Hem / Aktuellt / Rekommendationer till ryttare och arrangörer efter tävlingsstoppet

Rekommendationer till ryttare och arrangörer efter tävlingsstoppet

Det tillfälliga nationella tävlingsstoppet har hävts från och med 12 april. Med anledning av utbrottet av EHV-1 i Europa rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att utökade försiktighetsåtgärder genomförs inför och på tävling av ryttare/arrangörer.

Rekommendationerna gäller från och med 12 april 2021 till och med 30 maj 2021.

Tänk på att du som ryttare/annan anmälare tar på dig det ansvar som finns i den digitala Hästägarförsäkran då du anmäler till tävling. Det innebär att du som anmälare och/eller ryttare garanterar och har fullständigt ansvar för att hästen inte visat symtom på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna. Du är också ansvarig för att hästen inte inom de senaste tre veckorna har vistats på ett ställe där någon annan häst har visat symtom på smittsam sjukdom eller kan misstänkas vara smittförande.

HÄR hittar du hästägarförsäkran

Att inte följa det som står i hästägarförsäkran kan innebära straff från Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd.

Här finns de utökade rekommendationerna:

Inför tävlingen

Tempkurvor för hästen från de senaste fem dagarna ska uppvisas för arrangören vid ankomst till tävlingsplatsen innan hästarna lastas av. För tävlingar vecka 15 gäller rekommendationen för tempkurva innan tävlingen från onsdag 14 april.

Arrangören bestämmer hur rutiner i anslutning till avlastning ska ske och meddelar alla ryttare i förväg om rutinerna.
Tempkurvan för hästen/hästarna noterad innan tävlingen ska lämnas synlig i rutan på transportfordonet under hästens hela vistelse på tävlingsplatsen.

Om hästen innan avresa från hemmastallet visar minsta symptom med förhöjd temperatur eller andra tecken på sjukdom, stanna hemma!

Rutiner för att ta temperaturen

Vid uppstallning ska tempkurvor finnas väl synliga på boxdörren, helst på hästens namnskylt på boxarna. Temperatur ska anges morgon och kväll.

Ryttare/ansvarig person ska omedelbart anmäla högre temperatur än 38,5 till tävlingsveterinär/överdomare. Om tävlingsveterinär finns tar denne beslut om åtgärd efter en av tävlingsveterinären, överdomaren och arrangören i förväg framtagen åtgärdsplan.
Finns ingen tävlingsveterinär tar överdomaren beslut. Finns ingen tävlingsveterinär tar överdomaren och arrangören fram åtgärdsplanen.
Åtgärdsplanen ska vara anpassad till tävlingens upplägg, till exempel avseende uppstallning, dagtävling etc.

Parkering

Dela vid behov upp parkeringen i flera separata delar för att eliminera kontakten mellan tävlande.

Tillse att entrévärd finns på plats vid infart till tävlingsplats/parkering för att kunna kontrollera tempkurvor från ankommande hästar.

Vid ankomst släpps endast ryttare samt tillåtet antal medhjälpare i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Övriga avvisas. Se tillfälliga TR

Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer och andra lätt ska kunna se vilka de är och var de får vistas.

Håll god ordning och tillräckliga avstånd mellan ekipagen på parkeringen.

På tävlingsplatsen

Undvik kö vid hästbesiktning, minst två hästlängder mellan varje häst.

Möjlighet till handtvätt med rinnande vatten, flytande tvål, pappershanddukar samt handsprit ska finnas.

Arrangören bör ha två isoleringsboxar, minst 50 meter från uppstallningen.

Mer information om karantänstall 

Mobila stallar bör om möjligt monteras i enheter om högst 16 boxar med minst 6 meter mellan modulerna. Alternativt lämna boxar tomma vid fast uppstallning.

Hästar från olika stall ska inte ha kontakt med varandra. Öppningsbara delade boxdörrar ska vara stängda.

Ingen skötsel får ske i gångarna, och om möjligt använd enkelriktad in-/utpassage för att undvika kontakt i gångarna.

Varje häst ska genom ryttarens försorg ha egen vatten-/foderhink och utrustning samt handsprit utanför boxen.

Ansvarig för hästen får inte vara i andra stall än det där den egna hästen/hästarna är uppstallade och stallarna bör endast vara öppna för dem som ansvarar för respektive häst. Inga hundar får vara i stallet

Vid framridning ska egen kasse tas med för förvaring av täcke, kläder etc. 

Förbundskaptenen tar sikte på lördagens Challenge Cup

För många bommar föll för Sverige på OS-banbyggarens inledande finalbana för Nations Cup. - För att ta sig vidare krävs det mycket mer än vad vi levererade, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.