Annons

    Hem / Aktuellt / Svenska Ridsportförbundets stöder SIF:s ansökan

Svenska Ridsportförbundets stöder SIF:s ansökan

Svenska Islandshästförbundet har sökt medlemskap i Riksidrottsförbundet. Svenska Ridsportförbundet stödjer Svenska Islandshästförbundets ansökan.

Ansökan behandlas av Riksidrottsstyrelsen och deras beslut meddelas på Riksidrottsmötet i maj.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om en medlingsprocess mellan de båda ridsportförbunden.

Medlingsarbetet skedde i mycket god anda och uppskattades av båda parter. SvRF och SIF kom samstämmigt fram till att förutsättningarna för att finna en slutlig lösning om ett samgående inte förelåg och att medlingen därmed skulle upphöra. Anledningarna till det var både organisatoriska och verksamhetsmässiga där skillnaderna bedömdes vara för stora, och där det kanske främsta hindret utgörs av villkoren för SIF:s internationella verksamhet. Den av RF utsedda medlaren har lämnat en särskild rapport om resultatet av medlingen till RS.

Mot bakgrund av vad som framkommit under det omfattande medlingsarbetet och de slutsatser som samstämmigt gjorts med anledning av det, att skillnaderna mellan organisationerna både organisatoriskt och verksamhetsmässigt är för stora för ett samgående, så har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse beslutat att stödja Svenska Islandshästförbundets ansökan om medlemskap i RF.

Riksidrottsförbundet meddelade på torsdagseftermiddagen att Svenska Islandshästförbundet är ett av tre förbund som föreslås få medlemskap i Riksidrottsförbundet. De andra två är Svenska Padelförbundet och Friskis & Svettis.

22 april Nya förbund föreslås bli medlemmar i Riksidrottsförbundet

Padel, islandshäst och Friskis & Svettis föreslås bli nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot föreslås avslag på ansökningarna från e-sport, funktionell fitness, juiijitsu, bridge och schack.
Den 28-30 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM, som innehåller årsstämmor för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under stämmorna fattas beslut i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.
Inför RIM har åtta medlemsansökningar inkommit till Riksidrottsförbundet och tre ansökningar till SISU Idrottsutbildarna. Riksidrottsstyrelsen föreslår årsstämman att bifalla Svenska Padelförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Friskis & Svettis ansökningar. Läs mer om RIM, ansökningar och avslag på RF:s hemsida

Så mäter vi vägen mot målen

I vår framtidsstrategi Ridsport 2025 har vi enats om gemensamma mål mot en ridsport i världsklass, men hur vet vi om vi är på rätt väg och om det vi gör ger effekt?