Annons

    Hem / Aktuellt / 05 / Mer pengar till idrotten

Mer pengar till idrotten

Regeringen föreslår att idrotten tillförs ytterligare 600 miljoner kronor till förlängt krisstöd. Extra fokus för stödet ska vara barn och ungdomar.

Att idrottsrörelsen kan bedriva verksamhet utifrån rådande smittläge och ha kraft att starta upp när läget så medger är mycket viktigt i synnerhet för barns och ungas hälsa och välbefinnande. Pengarna ska mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och användas för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter. 

– Ett glädjande besked. Idrottsrörelsen drabbas fortfarande hårt av pandemin och de restriktioner som gäller. Även om vi ser ljuset i tunneln ser vi också att det kommer att ta tid att få återgå till helt normal verksamhet och viktigast av allt är våra barn och ungdomar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida