Annons

    Hem / Aktuellt / 05 / Utökad rådgivande verksamhet till föreningar

Utökad rådgivande verksamhet till föreningar

För att stötta och skapa goda förutsättningar för ridsportens föreningar att stärka och utveckla sin verksamhet tillsätter Svenska Ridsportförbundet utökade resurser för nya uppdrag som Föreningsrådgivare.

I dagsläget har resurser avsatts till tre erfarna föreningsrådgivare med omfattande kunskap och lång erfarenhet inom ridsporten. Deras uppdrag innebär att fungera som stöd till distrikt och förening samt initiera insatser som stärker verksamhetens utveckling mot Ridsport 2025.

Svenska Ridsportförbundet jobbar kontinuerligt med verksamhetsutveckling inom ramen för strategin Ridsport 2025. Den omfattar flera områden, som hästvälfärd, trygghet, utbildning, hållbarhet och säkerhet. Kärnverksamheten sker i våra medlemsföreningar och med ökade krav på kvalitet blir det också högre krav på strategisk ledning och långsiktig planering, samtidigt som samhället förutsättningar ständigt förändras.

Alla föreningar har olika förutsättningar och uppdraget handlar om att möta föreningarna där de är

Ridsportens anläggningar är ett prioriterat område i förbundets strategiarbete med målsättningen att de ska vara tillgängliga, säkra och ändamålsenliga. Där ska också bedrivas en verksamhet av hög kvalitet.
- Alla föreningar har olika förutsättningar och uppdraget handlar om att möta föreningarna där de är, bygga relationer och samla kraften som finns i ridsporten, säger Gisela Löfstrand, verksamhetsansvarig för ridskola och utbildning på Svenska Ridsportförbundet.

Såväl idrotten som ridsporten står inför flera olika utmaningar. Föreningarnas styrelser är ideella och med allt mer komplexa verksamheter behövs även stöd i arbetet med arbetsmiljö, ekonomi och juridik, miljö och hållbarhet samt kommundialog.
-Det är viktigt att stödet når ut till alla våra föreningar oavsett vilken verksamhet de bedriver, säger Gisela Löfstrand.

Uppdraget som Föreningsrådgivare är nytt och sker i samverkan och dialog med distrikten. Arbete pågår för att kartlägga föreningarnas behov och identifiera rätt insatser så att resurserna kan användas där de gör mest nytta.
- Utifrån vad föreningen behöver och har möjlighet att genomföra ska stödet ge hållbara förutsättningar för utveckling av verksamheten, säger Gisela Löfstrand.

Kontakt mellan föreningar och föreningsrådgivare kommer inledningsvis att ske via distrikten.

Nya föreningsrådgivare

  • Birgitta Lindstrand från Sundsvall, tidigare ridskolechef och ordförande i Mittsvenska Ridsportförbundet.
  • Lotta Hillbom, verksamhetschef vid Örebro Fältrittklubb och lärare i ridskoleverksamhet vid Ridskolan Strömsholm.
  • Markku Söderberg, tidigare verksamhetschef vid Lunds Civila Ryttarförening och ordförande i Ridskole- och Utbildningssektionen.