Annons

    Hem / Aktuellt / Rutiner och riktlinjer vid trakasserier

Rutiner och riktlinjer vid trakasserier

Vi får ibland frågor om hur Svenska Ridsportförbundet agerar när det gäller misstankar om övergrepp, trakasserier eller andra svåra frågor. Här får du veta mer om våra rutiner.

Att alla ska kunna känna sig trygga inom ridsporten är en självklarhet. Svenska Ridsportförbundet arbetar ständigt med trygghetsfrågor, både främjande, förebyggande och med tydliga rutiner när någonting händer.
- Vi tar alla signaler på största allvar och vill att händelser med övergrepp och trakasserier kommer upp till ytan så att vi kan agera, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

En öppen samtalskultur där man vågar säga ifrån är grunden i vårt trygghetsarbete. Vi måste alla lära oss att se - och agera när något inte är som det ska.

Sara Grelle, ordförande i Centrala Ungdomssektionen: ”Att våga prata är viktigt för tryggheten

I det förebyggande trygghetsarbetet är utbildning och stöd till våra ledare en viktig del, vi värnar om vikten av vuxenansvar och ett positivt klimat i stallet, men sprider också kunskap till unga om vad sexuella övergrepp är, vad gör man om man blivit utsatt själv eller om en kompis råkar illa ut. Att förebygga hat, hot och övergrepp på nätet är också viktiga delar i trygghetsarbetet.

Ridsportens trygghetsarbete och verktyg har funnits länge och är väl kända, både inom och utanför idrotten. Här kan du läsa mer om det

Vi arbetar nära organisationer som har specialistkunskap i olika trygghetsfrågor, som till exempel Stiftelsen Friends. Ibland är det av största vikt att få stöd och hjälp från organisationer och personer med specialistkunskap i ett ämne. Här finns kontaktuppgifter 

Inom Svenska Ridsportförbundet hanteras många olika slags ärenden och många av dessa kan lösas genom samtal. Men ibland räcker det inte med stöd och rådgivning.
Vissa frågor som kommer till förbundet är av så allvarlig karaktär att de behöver utredas vidare.

När det kommer till sexuella övergrepp och trakasserier till exempel, ska det omedelbart anmälas till polisen.
- Brott ska alltid anmälas till polisen, det är oerhört viktigt, understryker Annika Tjernström.
- En polisanmälan behöver dock inte vara en förutsättning för att vi ska agera.

Om en anmälan kommer till oss på Svenska Ridsportförbundet, agerar vi omgående.
- Men det måste finnas substans i anmälan. Det räcker oftast inte enbart med att någon tror eller har hört att någon annan tycker något, även om det kan vara viktiga signaler på att något kanske inte är som det ska, säger Kicki Ronnerberg Bäckman, som har lång erfarenhet av föreningsfrågor och bland annat arbetet i Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott.
- En öppen samtalskultur innebär inte heller att sprida skvaller, hot och hat i sociala medier. Det handlar om en kultur där varje person tar sitt ansvar.

Om du vill göra en anmälan eller berätta om något ska du alltid vända dig till någon du litar på, och om du är barn eller ung är det bra att prata med en vuxen.
- Ett bra första steg är att prata med någon i din närhet och till exempel någon ansvarig i din förening.
Situationen bör i första hand alltid hanteras där den har uppkommit, säger Kicki Ronnerberg Bäckman.

Om du vill göra en anmälan eller berätta något som du tycker vi på Svenska Ridsportförbundet bör känna till så kontakta vår Medlemsombudsman (se mer information nedan). Du kan kan också vända dig till vem som helst på vårt kansli eller till någon av våra förtroendevalda.
Riksidrottsförbundet har Idrottens ombudsman på sitt kansli och också en visselblåsarfunktion.

Det finns tydliga rutiner för hur en anmälan till Svenska Ridsportförbundet hanteras och det är viktigt att det sker på ett rättssäkert sätt. 
- Gemensamt är att vi behandlar alla frågor och anmälningar konfidentiellt. Det är en förtroendefråga, både för dem som kommer med ett klagomål eller anmälan, och den det berör, säger Kicki Ronnerberg Bäckman.

Medlemsombudsmannen hjälper dig
Medlemsombudsmannen är ofta vägen in i Svenska Ridsportförbundet vid konflikter, trakasserier etc.

- Medlemsombudsmannen är ingen speciell person utan en funktion där ett fåtal personer tar emot ditt mail eller samtal med stor respekt och diskretion, och sedan avgör hur och av vem det bäst hanteras, förklarar Kicki Ronnerberg Bäckman.
- Vi värnar om att du ska känna dig trygg i kontakten med oss, att du fritt kan berätta och att det du berättar inte kommer att värderas eller spridas vidare.

Ibland räcker det som sagt med samtalsstöd och rådgivning. Vill du göra en anmälan så kan du göra det.

Om du inte själv vill göra en anmälan, men det du berättar bedöms som allvarligt, kan Svenska Ridsportförbundet göra en egen anmälan. Då går ditt ärende vidare till en utredning av en eller två personer. Alla ärenden behandlas konfidentiellt.
Den som är föremål för en anmälan får alltid möjlighet att yttra sig till Svenska Ridsportförbundet. Det kan ske skriftligt men ibland muntligt, även om det händer mer sällan.

Disciplinnämnden och Juridiska utskottet
Disciplinnämnden och Juridiska utskottet är instanser som kan ge en formell påföljd i ett ärende inom Svenska Ridsportförbundet. De är inrättade av vår förbundsstyrelse och har på delegation styrelsens befogenheter att fatta beslut inom sina områden.

I alla ärenden som kan leda till en formell påföljd görs en bedömning utifrån underlaget och våra egna regelverk.

- Ibland tar den processen lite tid, och måste få göra det. Med hänsyn till alla som är inblandade kan vi inte heller berätta om alla detaljer i ärenden som vi hanterar, säger Kicki Ronnerberg Bäckman.

Kontakt Disciplinnämnden 

Kontakt Juridiska utskottet 

SM i sportkörning avgjort

I helgen arrangerades Folksam SM i sportkörning hos Skogsborgs Rid och Körklubb i Götene. Nio nya svenska mästare har utsetts.