Annons

    Hem / Aktuellt / Kompensationsstöd och återstartsstöd fördelat

Kompensationsstöd och återstartsstöd fördelat

Drygt 220 miljoner kronor fördelas mellan samtliga specialidrottsförbund för att bidra till idrottsrörelsens första steg till återstart efter pandemikrisen. Samtidigt lämnas besked om kompensationsstödet för våren.

Svenska Ridsportförbundet har sökt och fått återstartsstöd. En plan för hur medlen ska användas är under arbete.

– Detta stöd ska se till att idrottsrörelsen orkar och klarar att lyfta blicken och se framåt för att investera i att återhämta vår verksamhet till den nivån vi befann oss i innan pandemin. Vi behöver laga de revor som pandemin orsakat. Idrottsrörelsens samlade insatser med detta så viktiga arbete kommer att ta tid och behöva stöd under flera år framåt och för 2022 till 2024 ser vi ett behov av ytterligare återstartsstöd på 900 miljoner kronor, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Att stödets storlek varierar mellan förbund beror på att de är olika stora och har påverkats i olika grad av restriktionerna under coronapandemin.

Beslut långsiktig äskande för 2022-2024

Riksidrottsförbundets styrelse har beslutat om fördelning av detta första återstartsstöd för 2021 och även beslutat att äska ytterligare 900 miljoner kronor i fortsatt återstartsstöd för perioden 2022-2024. Stödet ska bidra till att få tillbaka barn, ungdomar, vuxna och äldre till idrottsrörelsen. Både som idrottare och som ledare. Det finns också ett behov av att stödja föreningar, så att idrotten har stabila och starka organisationer. De 19 000 ideella idrottsföreningarna är idrottsrörelsens ryggrad som måste stå stark för att återstarten ska lyckas.

– Vi har visat att vi är en folkrörelse i ordets bemärkelse under pandemin. Alla våra miljontals engagerade som har ansträngt sig för att minska risken för smittspridning och samtidigt följa vår passion att tillsammans hålla i gång idrotten och få föreningen att klara sig genom krisen har gjort extraordinära insatser. 900 miljoner kronor över kommande år behövs för att säkerställa nya extraordinära insatser på alla nivåer inom idrotten – allt för att bidra till en fortsatt stark idrottsrörelse som också gör Sverige starkare, säger Björn Eriksson.

Stödet ska användas för de insatser som förbunden bedömer är nödvändiga på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. Hur stödet nyttjas på bästa sätt avgör respektive förbund.

Länk till tabell med fördelning av återstartsstöd

2349 idrottsföreningar och 35 specialidrottsförbund tilldelas krisstöd

572 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2349 föreningar och 35 specialidrottsförbund med distrikt för effekter av corona under perioden 1 januari till 30 april 2021.

Riksidrottsförbundet har uppdrag att fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrotten för 2021. Riksidrottsförbundets styrelse har fattat beslut om fördelningen av regeringens krisstöd till idrotten för perioden januari till och med april 2021.

  • 2349 idrottsföreningar tilldelas 513 miljoner kronor.
  • 35 specialidrottsidrottsförbund inklusive deras distrikt tilldelas 59 miljoner kronor. 

Totalt utbetalas 572 miljoner kronor i kompensationsstöd vid denna ansökningsperiod. Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona. Samtliga föreningar får besked om tilldelat stöd på måndag den 28 juni.

Besked om kompensationsstöd till de föreningar som sökt direkt till Riksidrottsförbundet kommer på måndag 28 juni.

I den lista som finns länkad till nedan redovisas kompensationsstöd till föreningar som sökt via sitt förbund.

Här hittar du fördelning av stöd till respektive specialidrottsförbund 

Briljant guld till Rolf-Göran och Casall-sonen Caillan: ”Något som ingen annan gjort”

Omhoppning om UVM-medaljerna - då slog det gnistor om den svenska ringräven. Det gav ekipagets tredje stora 7-årsseger för året. - En helt fantastisk häst och en helt fantastisk seger, säger Rolf-Göran Bengtsson.