Annons

    Hem / Aktuellt / Lättade restriktioner och större publik tillåts

Lättade restriktioner och större publik tillåts

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på måndagen att steg 2 i planen för att lätta på restriktionerna med anledning av pandemin träder i kraft på torsdag 1 juli. Vad innebär det för ridsporten?

För ridsportens del betyder det att arrangörer som vill, kan planera för publik utifrån reglerna i TR. I övrigt ligger rekommendationer om medhjälpare, kafeterior mm kvar tills vidare.

HÄR finns ny version av tillfälliga TR, en mark up-version med ändringarna i rött. Nya versioner av tillfälliga TR publiceras på torsdag 1 juli.

Från 1 juli blir det tillåtet med publik upp till 50 inomhus, 600 sittande utan anvisad plats eller 3000 sittande personer med numrerad läktarplats på ett utomhusevenemang. Förutsättningen för den större publiken är alltså att alla anvisas sittplats på läktare och att varje person har 5 kvm yta till sitt förfogande. Kravet på utrymme gäller också för stående publik.
Arrangören som vill ha publik på sin tävling ska ha begärt tillstånd hos polisen. Det gäller för alla ridsportens grenar

Tävlingar med publik är offentliga tillställningar/allmänna sammankomster och sorterar under pandemilagen och ordningslagen. Det krävs tillstånd/anmälan hos aktuell polismyndighet för att få genomföras. Arrangören ansvarar för att sådant tillstånd söks och fås.
Polistillstånd eller anmälan till polisen ska vara klart, innan propositionen godkänns. Tillståndet/anmälan ska sändas till förbund/distrikt senast i samband med godkännande av propositionen.
I den godkända propositionen ska det framgå att publik tillåts enligt tillfälliga TR moment 199 för att publik ska vara tillåten.

För tävlingar utomhus i distansritt, fälttävlans terrängmoment, sportkörningens maraton eller liknande gäller inte regeln för publik. Här får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900 personer. Hänsyn ska tas till rådande Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och till kravet på minst 5 kvm/person.

Vad gäller ridskoleverksamhet, ridläger, utbildningar och aktiviteter innebär de lättade restriktionerna 1 juli inga förändringar. Tidigare beslut och rekommendationer från Svenska Ridsportförbundet ligger kvar tills vidare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma vid symptom på sjukdom, vaccinera sig och umgås i mindre sällskap gäller fortfarande (länk).

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson påminde på måndagen om vikten av att fortsätta följa de allmänna råd som gäller om att bland annat hålla avstånd.

Här hittar du information om vad som gäller från 1 juli

Riksidrottsförbundet tar upp de generella förändringarna i nedanstående text.

För idrottsrörelsens del har idrotter som utövas på vatten, snö, väg och i skog drabbats mycket hårt under pandemin på grund av att deras verksamheter – utan avgränsad arena – regleras av just begränsningsförordningen och tidigare ordningslagen. En lag som inte varit utformad med hänsyn till nuvarande pandemi. Regeringens besked idag innebär för idrotten att begränsningen av antal deltagare är 900 och att detta gäller i start- och målområde och inte hela banan – något som idrottsrörelsen tydligt framfört under en längre tid. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog, till exempel segling och enduro.

– Jag är glad att regeringen har lyssnat på idrottsrörelsen och att de nu verkligen gör det möjligt för idrotten att bedriva mer idrott för fler utan att öka riskerna för smittspridning. Alla idrottsföreningar behöver även fortsatt vara noggranna och följa de restriktioner som gäller och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Dessutom öppnas för mer publik på arenor och även möjlighet till sektionering. Ett synsätt som Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbund pekat på under en längre tid.

– Självklart har idrottsrörelsen förståelse för att det är successiva lättnader som även fortsatt är aktuella för idrottsrörelsen, precis som för samhället i stort. Vi ser också att även om det nu öppnas stegvis på ett positivt sätt så kommer idrottsrörelsen att under flera år framåt behöva arbeta med återstart och laga de revor som uppstått under pandemin. Här behövs besked till idrotten från regeringen om fortsatt stöd på 900 miljoner kronor för åren 2022 till 2024, säger Björn Eriksson.

Några punkter som gäller från 1 juli:

  • För inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare.
  • Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
  • För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.
  • Har arrangemanget sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
  • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde. 

    Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Syskonen Hansson dominerade ponny-SM i hoppning

När Folksam SM i hoppning på Sundbyholm avslutades med ponnyklasserna var det syskonen Jonathan och Mathilda Hansson som stal showen genom att vinna alla guldmedaljer som stod på spel.