Annons

    Hem / Aktuellt / Påminnelse - registrera din anläggning

Påminnelse - registrera din anläggning

Jordbruksverket påminner om att hästhållare och transportörer ska registrera sin verksamhet hos dem innan den 1 oktober.

Den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law, AHL) trädde i kraft den 21 april. Ett viktigt syfte är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. 

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder. Jordbruksverket påminner om kravet och att inte avvakta för länge med registreringen.

Eftersom EU-kommissionen kom med besked om övergångsregler för vissa delar av AHL, kunde Jordbruksverket flytta fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober. E-tjänsten Registrera anläggning för (landlevande) djur och avelsmaterial är öppen och det går bra att registrera sin anläggning redan nu.

- Det är många som ska registrera sin eller sina anläggningar och för att vi ska kunna ge en god service vill vi uppmuntra alla som har anläggningar med landlevande djur eller avelsmaterial att göra registreringen så snart som möjligt och inte vänta till sista dagen, säger Fredrik Woods, projektledare på Jordbruksverket.

Dessa berörs

Registreringskravet gäller platser där djur hålls eller där avelsmaterial hanteras. Enligt AHL är det den som driver en anläggning som ska registrera den. Det kan handla om den som håller djur

• i stall
• i vilthägn
• på beten
• i ett hunddagis eller katthem
• på ett zoo.

Kravet omfattar alla djurarter men de flesta privata hem där sällskapsdjur hålls är undantagna. Också de flesta veterinärkliniker är undantagna från kravet. Veterinärer som bedriver seminverksamhet kan dock behöva registrera sin anläggning. 

- Den som driver anläggningen kan exempelvis vara den som äger, hyr eller arrenderar den. Är man osäker på vem som driver anläggningen får man prata ihop sig. Det viktiga är att någon har ansvaret, annars får man inte hålla djur på platsen, fortsätter Fredrik Woods.

Detta gäller för sällskapsdjur

För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt AHL kan ses som ett sällskapsdjur. Den som håller sällskapsdjur för kommersiellt syfte ska registrera att den har en anläggning. Några exempel på anläggningar där djur hålls i kommersiellt syfte är hunddagis och katthem.

Den som transporterar landlevande djur mellan länder ska registrera sig som transportör

Alla som transporterar hållna hovdjur, klövdjur eller fjäderfän till eller från andra länder ska registrera sig som transportörer i e-tjänsten Flytta djur mellan länder, senast den 1 oktober.

Även den som transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig när syftet med förflyttningen är att djuren ska byta ägare eller användas i kommersiella syften. 

Den som sedan tidigare har tillstånd för att transportera djur inom ekonomisk verksamhet ska också registrera sig i e-tjänsten Flytta djur mellan länder om man har avsikt att förflytta djur mellan länder.

Från och med 21 april i år har också andra regler börjat gälla för bland annat djurhållare och veterinärer. Mer om det går att läsa på Jordbruksverkets webbplats under respektive webbsida. Jordbruksverket uppdaterar webbplatsen löpande.

Mer information om EU:s djurhälsoförordning (AHL)

Fylligare information om registreringen finns på Jordbruksverkets hemsida, och deras kundtjänst svarar på frågor om AHL, registrering m.m. 0771–223 223 eller e-post

Maria Gretzer i Mästarnas Mästare

Hopplegendaren Maria Gretzer är en av deltagarna i nästa säsong av SVT:s Mästarnas Mästare, som sänds våren 2023.