Annons

    Hem / Aktuellt / Våga prata viktigt för tryggheten

Våga prata viktigt för tryggheten

- Vi måste våga prata om det svåra och säga ifrån när något inte är som det ska. Det säger Sara Grelle, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion som tar upp trygghetsfrågorna till ytan.

Ridsporten ska vara en trygg plats för alla – på riktigt. Svenska Ridsportförbundet arbetar för en schysst ridsport och har nolltolerans mot alla slags kränkningar, hot, hat, trakasserier och övergrepp. 
Men samhällets problem finns också på stallbacken. Därför måste vi våga se, lyssna och agera. 
Överallt, i stallet och på nätet.

Sara Grelle
Sara Grelle

Ungas trygghet är alltid vuxnas ansvar, men ridsportens Centrala Ungdomssektionen har under många år varit drivande i ett omfattande arbete för en tryggare ridsport.
- Det här är jätteviktiga frågor som kommer nära oss, tyvärr, eftersom barn och unga många gånger hör till dem som är utsatta, säger Sara Grelle.
Men det gäller att förebygga att något ens händer, menar Sara. 
Och framför allt genom kunskap. 
- När man är ung är man inte så världsvan och har koll på vad som är rätt och fel alla gånger. Därför är det viktigt att vi jobbar med att sprida kunskap och insikter och för ett bra klimat där man kan prata om allt och vågar säga ifrån.  

Trygghetsarbetet pågår varje dag och just nu lyfter CUS temat i ridsportens sociala kanaler och kontot Ung i ridsporten på Instagram. Det handlar om att visa de verktyg som finns i ridsporten och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande. Som till exempel med Trygg i stallet-lådan med övningar, fakta, case och spelkort som det jobbas flitigt med i föreningar och ungdomssektioner landet runt.  

Det handlar också om att lyfta frågor som handlar om till exempel näthat och sexuella trakasserier - Vad innebär det? Vart går gränserna? Vad är ett brott och vilka signaler ska du ge akt på om du själv eller en kompis blir utsatt.
- Det här är svåra och komplexa frågor och det krävs mod att prata om, men vi måste väcka samtalen, säger Sara Grelle.

Ridsporten arbetar sedan länge aktivt för att sprida kunskap och öka tryggheten inom ridsporten. Bland annat genom Trygg i stallets verktygslåda och informationsmaterial. I ridsportens utbildningar är trygghetsfrågor idag också en given del för att utbilda i hur vi kan arbeta främjande och förebyggande för att upptäcka att något inte är som det ska, och veta hur vi ska agera om något händer.

För tre år sedan fick trygghetsarbetet extra kraft genom satsningen Trygga ledare som genomförs tillsammans med Stiftelsen Friends och tack vare stöd från Hugo Stenbecks Stiftelse.
Trygga ledare rustar bland annat ridsportens ledare, unga och äldre, genom målgruppsanpassade verktyg och mentorsprogram. 

- Trygghetsfrågorna genomsyrar alla våra verksamheter och utbildningar. Vi har också tydliga rutiner för att agera snabbt när någonting händer i ridsporten, säger Annika Tjernström, Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare. 
- Tryggheten måste finnas i alla rum och i alla relationer och arbetet för en trygg ridsport tar aldrig slut.

Innehållet i Trygga ledare har formats utifrån barns och ungas röster och berättelser från ledare inom ridsporten som har samlats in via enkäter, intervjuer, träffar och nätverk.
- Hittills har vi lyssnat in erfarenheter från tusentals unga och vuxna vars upplevelser och åsikter är en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Catrine Andersson, projektledare för Trygga Ledare.

Att stärka unga och genom vuxenstöd, prata aktivt och sprida kunskap om trygghetsfrågor är viktiga byggstenar för att förebygga alla former av mobbning, trakasserier och övergrepp. 
- När vi ”lyfter på locket” och pratar om trygghetsfrågor på olika sätt, kan det bidra till en kultur där man känner sig stärkt i vad man har för rättigheter och möjligheter, säger Catrine Andersson.
- Det är viktigt att man vågar ställa frågor och berätta för en vuxen som man har förtroende för om man själv eller någon annan blir illa behandlad. 

Välkommen till Ung i ridsporten på Instagram och Facebook

Barnkonventionen

Klart för start på EM i fälttävlan

Hästbesiktningen avklarad och startordningen i dressyren klar. Nu är det dags för start på EM i fälttävlan.