Annons

  Hem / Aktuellt / Registrera din anläggning - senast 1 oktober

Registrera din anläggning - senast 1 oktober

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Sista dagen var 1 oktober. Vad händer nu?

Om du inte hann med att registrera din anläggning och dina hästar vill Jordbruksverket att du gör det så fort som möjligt.

Informations från sjv.se fr o m 2 oktober

Vad händer om jag inte registrerat uppgifterna i tid, före den 1 oktober?
Du som inte gjort registreringen före den 1 oktober, tänk på att göra den så snart som möjligt. Det behövs för att de djur som finns hos dig ska få flytta till en annan anläggning. Du får också bara ta emot djur som kommer från en registrerad anläggning. Ska du flytta en häst eller annat djur till eller från andra länder är registreringen en förutsättning för att kunna få ett hälsointyg. Annars riskerar djuret att fastna vid en gränsstation.

Du ska registrera anläggningen och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella sjukdomsutbrott och andra händelser som kan påverka både dig och andra djurhållare.

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

Kan det bli några påföljder om jag inte gjort registreringen?
Reglerna är förhållandevis nya och alla detaljer kring hur de ska hanteras i praktiken är ännu inte klara. Det kan bli aktuellt längre fram att förelägga personer som inte har registrerat sin anläggning och det kan komma att förenas med vite.

Kravet på att registrera anläggningen kommer med den nya Djurhälsoförordningen (Animal Health Law) som trädde i kraft 21 april. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Alla som ansvarar för hästar kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i den nya djurhälsoförordningen.
Fylligare information om registrering av anläggning och hästar finns på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverkets kundtjänst svarar på frågor om registrering av anläggning, registrering av hästar m.m. Använd deras Forum eller e-post. Telefon 0771–223 223

Hos Jordbruksverkets Kundforum finns vanliga frågor och svar
- Hur registerar jag min häst?
- Vad är ett UELN-nummer?
- Central hästdatabas
- Behöver du mer information om din häst - kontakta avelsorganisation eller avelsförening

Även du som arbetar med transport av hästar ska registrera din verksamhet på Jordbruksverkets hemsida

Innan du kan registrera dina hästar måste du registrera din anläggning

Vad händer om min registrering av anläggning inte hinner handläggas klart före 1 oktober? - Fråga oss - Jordbruksverket (kundo.se)

Varför är det viktigt att registrera anläggning och hästar

2021-09-08 Jordbruksverket påminner om att vikten att registrera anläggningen. En konsekvens kan annars vara att hästar riskerar att fastna vid en gränsstation eftersom de inte kan få ett hälsointyg.
"Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. För att till exempel hästar ska kunna få det hälsointyg som krävs när de flyttas över internationella gränser måste både anläggningen den kommer från och anläggningen den ska till vara registrerad. Utan hälsointyg riskerar hästen att fastna vid en gränsstation. Registreringen ska vara gjord senast den 1 oktober." Läs mer i SJV:s pressmeddelande

Syftet med AHL, registreringar mm är att:

 • förhindra att dina eller andras djur blir sjuka
 • förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
 • tidigt upptäcka sjukdomar.

Här finns Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa, som gäller från och med den 21 april.

Jordbruksverket har en samlingssida för AHL och de nya reglerna, och vad de innebär.

Den nya djurhälsoförordningen AHL (Animal health law), trädde i kraft den 21 april men eftersom EU-kommissionen beslutat om övergångsregler för vissa delar av AHL, har Jordbruksverket flyttat fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober, meddelar Jordbruksverket.
E-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial är öppen och det går bra att registrera sin anläggning fram till 1 oktober.

Det går nu att registrera de flesta hästar på en anläggning i e-tjänsten. Om det inte går att lägga till hästen i registreringen kan det bero på att Jordbruksverket inte har fått alla uppgifter från samtliga avelsförbund. I så fall ber vi dig att avvakta ett tag med registreringen till dess att Jordbruksverket har fått in uppgifterna.

Observera att texten nedan är en förkortad och övergripande information om registrering av anläggning och hästar.

Den 21 april började nya regler gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos hästar.
För dig som håller hästar innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids och vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder, det vill säga arbeta förebyggande. Det kan till exempel vara att du har rutiner för när det kommer nya hästar och personer till anläggningen.

Här nedan har Svenska Ridsportförbundet samlat en del av den information som rör hästägare och anläggningar där hästar finns. Viktigt att komma ihåg när det gäller registrering av anläggning är att det gäller ALLA anläggningar, stora som små.

En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om hästarna eller avelsmaterialet.

Det är både anläggningen och hästarna som ska registreras.

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menas platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Registret finns till för att Jordbruksverket ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Två steg

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen/hästarna.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information, länk till e-tjänsten om registrering, och hur du ska göra.

Att ha förberett innan du börjar registreringen;

 • var anläggningen finns
 • hur stor anläggningen är
 • vad hästen/hästarna används till, till exempel ridhäst eller travhäst

När du fyller i vilka hästar du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har dem. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna Jordbruksverket redan har om din plats. Det gäller om du exempelvis har nötkreatur eller grisar sedan tidigare. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten och därefter lägga till arten häst.

De uppgifter Jordbruksverket önskar att du kompletterar är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • fler arter

Efter det att du har registrerat anläggningen och anmält att du ska hålla häst där, behöver du också registrera de hästar som du håller där.

Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan registrera hästar på din anläggning.

Så här lägger du till uppgifterna om hästen/hästarna:

 • I det gröna fältet långt upp på sidan ska det finnas en flik som heter Hantera hästindivider när registreringen av din anläggning är klar. Klicka på den.
 • Välj den anläggning det gäller.
 • Klicka på Lägg till hästindivid.
 • Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
 • Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.

Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer.

I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den Centrala hästdatabasen. Om det inte fungerar när du ska registrera hästen så kan du söka i den, på antingen chipnummer eller på annan märkning. Skriv sedan så som det står i den centrala hästdatabasen.

På förekommen anledning kan meddelas att häst inte definieras som sällskapsdjur i de här sammanhangen

Dags för EM i sportkörning för unga kuskar

Mästerskapen haglar tätt denna sommar. Just nu pågår EM i sportkörning för unga kuskar i Ungern.