Annons

    Hem / Aktuellt / Idrottens regelverk räcker inte till

Idrottens regelverk räcker inte till

Svenska Ridsportförbundet överklagade ärendet om den s k elitryttaren till Riksidrottsnämnden, RIN. På fredagen kom RIN:s beslut.

Elitryttaren fälls inte, men RIN ger indirekt verktyg till idrottsrörelsen att i framtiden kunna komma åt liknande övergrepp.

Det faktum att Riksidrottsnämnden i sina skrivningar bedömer att elitryttarens handlingar faller in under allvarlig kränkning inom idrottsrörelsen är ett mycket viktigt första steg för att kunna bestraffa övergrepp.  Därmed är Svenska Ridsportförbundets bedömning att RIN utökar begreppet allvarlig kränkning längre än vad lagstiftningen gör – precis som Svenska Ridsportförbundet yrkade i sitt överklagande.
− Det skapar utrymme vid hantering av framtida ärenden, konstaterar Ulf Brömster, Svenska Ridsportförbundets ordförande.

Men det är inte nog, anser Ulf Brömster.
− Det finns fortfarande formuleringar som måste vässas inom uppförandekoden. I Riksidrottsförbundets dokument Idrottens uppförandekod finns till exempel ett kapitel om matchfixning. Däremot nämns inte det olämpliga i att en tränare har ett förhållande med en elev.

Det finns därför anledning för Svenska Ridsportförbundet att driva dessa frågor vidare inom idrottsrörelsen tillsammans med Riksidrottsförbundet och andra specialidrottsförbund.

Samtidigt som RIN utökat "verktygslådan" om allvarlig kränkning friade RIN elitryttaren på grund av preskription. En händelse som enligt lagstiftningen redan varit preskriberad kan inte retroaktivt bli bestraffningsbar igen, konstaterar RIN. Preskriptionsreglerna ändrades 2019 men handlingarna preskriberades 2018.
– Vi får fundera över om vi ska driva den delen av preskriptionsfrågan vidare, säger Ulf Brömster.

I sitt beslut behandlar inte RIN frågan om att preskription för minderåriga som utsatts för allvarlig kränkning alltid ska börja räknas vid 18-årsdagen, något som Svenska Ridsportförbundet begärt att RIN skulle ta ställning till.

– Det kommer vi att lyfta inom idrottsrörelsen i stort, det blir i så fall en anpassning till lagstiftningen. Vi tror att vi har mycket goda möjligheter att hela idrottsrörelsen står bakom en sådan förändring, säger Ulf Brömster och fortsätter;
– Under alla omständigheter kommer Svenska Ridsportförbundet att fortsätta driva frågan om att Riksidrottsförbundet justerar sina regler så att det blir bestraffningsbart i framtiden, och att man förtydligar hur man ser på beroendesituationer.

– Det har blivit tydligt för oss under hösten att de regelverk som finns inte räcker till. Vi arbetar för en trygg ridsport och då behöver idrottens regler fånga trygghetsfrågor på ett bättre sätt, säger Ulf Brömster.

Riksidrottsnämndens beslut kan inte överklagas.

Idrottsrörelsen håller ut

Idrottsrörelsen kan fortsatt hålla igång verksamheten, även med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som börjar gälla onsdag den 8 december. Alla behöver hjälpas åt med att hålla avstånd och undvika trängsel.