Annons

  Hem / Aktuellt / 12 / Status i arbetet med motionerna

Status i arbetet med motionerna

Förbundsstyrelsen fortsätter arbetet med de motioner som antogs vid förbundsstämman i maj. Här kommer en statusuppdatering.

Svenska Ridsportförbundet håller förbundsstämma vartannat år, den senaste stämman hölls digitalt den 8 maj 2021 och nästa stämma sker i maj 2023. De år det inte är förbundsstämma arrangeras istället en avstämning, kallad Ridsportforum, där man diskuterar ridsportens framtid. Inför varje stämma inkommer en rad motioner och de motioner som godkänns av stämman arbetar förbundsstyrelsen sedan vidare med. På Förbundsstyrelsens senaste möte, den 19 november, var status som nedan. Arbetet fortsätter nu och nästa uppdatering sker i samband med Ridsportforum.

Basutbudets finansiering inom svensk ridsport (motion D1)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen ser över Svenska Ridsportförbundets finansieringsmodeller, samt dess ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser, i syfte att nå samverkansvinster och säkerställa professionell och likvärdig support till alla medlemmar. Arbetet ska redovisas vid Ridsportforum 2022.
 • Status: en extern konsult har anlitats för detta arbete och arbetet har inletts.

Medlemsförsäkringen (motionerna D4, D16, D18, K22, K23)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen utreder bland annat möjligheten att endast ta ut en avgift för medlemsförsäkringen trots medlemskap i flera föreningar.
 • Status: kartläggningsarbetet pågår.

Klassificering av funktionsvariation (motion D6)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstämman har beslutat att Svenska Ridsportförbundet ska erbjuda klassificering av funktionsvariation på flera orter i landet samt att förbundet ska utbilda fler klassificerare.
 • Status: arbetet är på god väg. Det har satts en plan för klassificering, ett antal klassificeringar har genomförts och fler kommer att erbjudas.

Publicering av bilder och videos samt rätt förebilder (motionerna D7, D13)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen har i uppdrag att säkerställa att det finns fastställda riktlinjer som utgår från ridsportens värdegrund för officiella företrädare samt att bildpolicy m.m. efterlevs inom Svenska Ridsportförbundet.
 • Status: arbetet pågår. Riktlinjer för Svenska Ridsportförbundets officiella företrädare utgår från ridsportens värdegrund. Förbundsstyrelsen har beslutat att alla som beställer förbundslegitimation eller licens inom Svenska Ridsportförbundet måste bekräfta att man följer tävlingsreglemente, code of conduct och idrottsrörelsens uppförandekod samt att man står bakom förbundets värdegrund och avser vara ett föredöme för svensk ridsport. Bekräftelsen görs i tävlingsdatabasen från och med den 1 november 2021. När det gäller bildpolicy samt checklista för foto och rörlig bild finns detta samlat i Svenska Ridsportförbundets grafiska riktlinjer.

Fördelning av medlemsavgifter och statliga bidrag (motion D8)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen ser över möjligheten att på ett tydligare och enklare sätt presentera förbundets årsredovisning.
 • Status: delar av motionen ingår i D1. Angående årsredovisningen så beaktas motionen i det operativa arbetet med att ta fram rapporten.

Ny teknik (motion D11)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen utreder hur man ska förhålla sig till ny teknik, exempelvis att som ryttare använda en hörsnäcka uppkopplad mot en tränare. Styrelsen ska kunna ge föreningarna riktlinjer så snart som möjligt.
 • Status: motionen behandlas av Säkerhetsutskottet där målet är att ha utkast till beslutsunderlag till SäkU1/2022.​ Frågan stäms även av med Tävlingssektionen och RUS. Nordiska förbunden kontaktas också i frågan.

Godkänd fortbildning ridlärare/tränare (motion D12)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen ser över ramverket för ridlärar- och tränarfortbildning.
 • Status: arbetet pågår. Ramverket för 2022 är redan klart men synpunkterna kommer att beaktas inför ramverket 2023.

Tillgängligheten på riksanläggningen Flyinge (motion D14)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen har i uppdrag att intensifiera kontakterna med riksanläggningarna genom Ridsportens Utvecklingscenter för att öka tillgängligheten för alla.   
 • Status: arbetet pågår och förslag om en översyn har initierats. Nästa steg är att fastslå nuläget gällande tillgängligheten för vidare åtgärder.

Besöksverksamhetens organisation, mandat och funktion (motion D15)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen har i uppdrag att beakta motionärernas yrkande i det fortsatta utvecklingsarbetet inom besöksverksamheten och dess kvalitetsmärkning.
 • Status: arbetet med en förstärkt besöksverksamhet finns med i förbundets verksamhetsplan 2021 där flera av motionärens förslag är påbörjade. Arbetet fortlöper där motionärens yrkande beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Ridsportens roll för att nå målen i Agenda 2030 (motion D17)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsens har i uppdrag att ta fram material kring hur hästen och svensk ridsport bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030.
 • Status: Förbundsstyrelsen har reviderat hållbarhetsstrategin​ och den nya strategin speglar Agenda 2030.

Utdrag ur polisregistret för licenserade ledare och tränare (motion K21)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen har i uppdrag att fortbilda tränare och officiella funktionärer i ansvar vad gäller utdrag ur belastningsregister samt att göra en översyn kring rutiner som möjliggör att licensierade tränare och officiella funktionärer kan uppvisa ett begränsat registerutdrag.
 • Status: arbetet pågår och inkluderas i översyn och kvalitetssäkring av förbundets utbildningar.

Förbättra och modernisera ansökan om tävlingar (motion E25)

 • Uppdrag i korthet: Förbundsstyrelsen ska beakta motionärens synpunkter i det fortsatta arbetet.Förslaget handlar bland annat om att synkronisera tävlingar för en jämnare fördelning och geografisk planering av tävlingar.
 • Status: Arbetet har påbörjats i Tävlingssektionen.

Två svenska tolfteplatser i ponny-EM

Dressyrryttaren Ronja Kardos på Brännornas Rigoletto tog sig nätt och jämt till den avslutande küren på ponny-EM i Polen. Väl där red hon ihop 72,98 prcent och slutade på tolfte plats.