Annons

    Hem / Aktuellt / 12 / Ridsporten ställer om

Ridsporten ställer om

Flera delar av Svenska Ridsportförbundets verksamhet påverkas av myndigheternas nya restriktioner. Men det handlar snarare om anpassningar och riskreducerande åtgärder än om inställda aktiviteter då det är viktigt att hålla idrottsrörelsen igång.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade på tisdagen nya åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19, som gäller från och med den 23 december. Flera av de nya rekommendationerna påverkar ridsporten.

-Detta är såklart inte den julklapp vi önskat oss då vi alla längtar efter en återgång till det normala. Men med en ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården så måste vi alla ta vårt ansvar. För ridsporten handlar det i nuläget framförallt om att ställa om snarare än att ställa in vilket är positivt, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

-Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att följa dessa nya restriktioner. Gör man inte det finns det risk att såväl samhället som ridsporten hamnar i ett svårare läge vilket vi alla vill undvika, fortsätter Ulf Brömster. 

I enlighet med myndigheternas beslut har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse på onsdagen beslutat om följande rekommendationer för ridsporten från och med torsdagen den 23 december.

Tävling: endast endagarstävlingar utan uppstallning är tillåtna och arrangörer måste se till att följa rekommendationer om att hålla avstånd och begränsa antalet personer. Detaljerad information finns i Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler under coronapandemin. Dessa bestämmelser gäller till och med den 16 januari 2022.

Pay & jump/ride, öppen bana och programridning: dessa aktiviteter kan genomföras utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt. Detta gäller till och med den 16 januari 2022.

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter: dessa rekommenderas i första hand genomföras digitalt eller flyttas fram i tid. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. Beslutet gäller till och med den 31 januari 2022.

Lägerverksamhet: lägerverksamhet med övernattning, så som ridläger och träningsläger, avrådes. Detta gäller till och med den 16 januari 2022.

I tillägg till detta gäller rekommendationer om att hålla avstånd, vilket påverkar antalet personer som samtidigt kan vistas på läktare, i sadelkammare och andra utrymmen. Bland annat ska den som bedriver kultur- och fritidsverksamhet inomhus tydligt anslå maxantalet besökare samt se till att besökare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. För sportanläggning, eller liknande anläggning, öppen för allmänheten gäller även bland annat att skyldighet att hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Detaljerade anvisningar finns även på Riksidrottsförbundets informationssida samt frågesida om corona och idrott likväl som på Folkhälsomyndighetens informationssidor.

Sverige trea i Nations Cup-dressyren

Danmark kunde ohotat rida hem förstaplatsen i dressyrens Nations Cup-tävling i Aachen, Sverige avancerade till en tredjeplats och behåller ledningen totalt.