Annons

    Hem / Aktuellt / 2022 / 1 / Fortsatt anpassad verksamhet

Fortsatt anpassad verksamhet

Svenska Ridsportförbundet förlänger rekommendationer om anpassad verksamhet, till följd av myndigheternas åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade under veckan nya och förlängda åtgärder för att minska smittspridningen, där flera av rekommendationerna även fortsatt påverkar ridsporten.

-För ridsporten handlar det i nuläget fortsatt framförallt om att ställa om snarare än att ställa in vilket är positivt. Jag vill uppmana alla att följa restriktionerna för att undvika att såväl samhället som ridsporten hamnar i ett svårare läge, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

I enlighet med myndigheternas beslut har Svenska Ridsportförbundet beslutat om följande rekommendationer för ridsporten från och med 17 januari:

Tävling: tävling kan genomföras enligt Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler under coronapandemin, samt utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot Covid-19. Dessa bestämmelser gäller till och med 15 februari 2022.

Pay & jump/ride, öppen bana och programridning: dessa aktiviteter kan genomföras utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt. Detta gäller till och med den 15 februari 2022.

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter: dessa rekommenderas i första hand genomföras digitalt eller flyttas fram i tid. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. Beslutet gäller till och med 15 februari 2022.

Lägerverksamhet: lägerverksamhet med övernattning, så som ridläger och träningsläger, avrådes. Beslutet gäller till och med 15 februari 2022.

Dessa beslut ersätter tidigare rekommendationer för ridsporten och kommer att omprövas vid förändrade förutsättningar.

Detaljerade anvisningar finns även på Riksidrottsförbundets informationssida samt frågesida om corona och idrott likväl som på Folkhälsomyndighetens informationssidor.

Syskonen Hansson dominerade ponny-SM i hoppning

När Folksam SM i hoppning på Sundbyholm avslutades med ponnyklasserna var det syskonen Jonathan och Mathilda Hansson som stal showen genom att vinna alla guldmedaljer som stod på spel.