Annons

    Hem / Aktuellt / 2022 / 1 / Första internationella ponnymätningen genomförd i Sverige

Första internationella ponnymätningen genomförd i Sverige

Den 5 januari genomfördes den allra första internationella ponnymätningen på svensk mark inom FEI:s nya system. Systemet har Svenska Ridsportförbundet varit med och drivit igenom.

Runt 50 ponnyer befann sig i onsdags i ett snöigt Strömsholm för att mätas vid den nya internationella mätstationen, Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm. Det var högt tryck på platserna då första mättillfället hade fullbokats redan samma dag som anmälan öppnade och de två FEI-veterinärerna Mona Wendelin och Taskin Ozdemir mätte runt 50 ponnyer på omkring 7 timmar.

Det internationella ridsportförbundet FEI införde nya regler för internationell ponnymätning från och med 1 januari 2020. På grund av coronapandemin har systemet vissa undantag, bland annat med  övergångsregler vid ponnymästerskap under 2022. Från och med 1 januari 2023 gäller att alla ponnyer som tävlar internationellt ska ha ett giltigt så kallat FEI Measuring Certificate. De nya reglerna ersätter ett tidigare system där ponnyer vid internationella tävlingar mättes på plats och alltså kunde få startförbud med kort varsel om de befanns för stora. Det systemet var inte optimalt och Svenska Ridsportförbundet har, tillsammans med bland andra FEI:s veterinäravdelning, varit drivande i förändringen.

Svenska Ridsportförbundet förbättrar ridsporten globalt

– Det är glädjande att vi bidragit till att hitta ett system som förhoppningsvis blir bättre. Det förra systemet var helt oacceptabelt, särskilt ur barnens perspektiv, säger Andrea Barth, verksamhetschef för Sport & Tävling på Svenska Ridsportförbundet.
– Detta är ett exempel på vårt strategiska internationella arbete, där vi sedan 2017 haft en långsiktig strategi om att få större inflytande internationellt för att förbättra ridsporten även globalt.

Svenska Ridsportförbundet har initierat inrättandet av internationella mätstationer i Sverige. Stationerna måste byggas om för att möta de nya kraven, en process som varit tidskrävande. I tillägg till Strömsholm finns planer på en internationell mätstation i Helsingborg, som förväntas öppna under våren. Nästa mättillfälle i Strömsholm planeras ske under första kvartalet.

– Likheterna mellan FEI:s nya regler och det svenska mätreglementet vi haft sedan mätning på klinik infördes 2012 är slående, så det är vi såklart väldigt nöjda med. Nu är regelverken nästan identiska för bland annat noggrannhet och mätsäkerhet, säger Robert Solin, ansvarig för ponnymätning på Svenska Ridsportförbundet.

Nytt besked från regeringen om deltagartak

Regeringen meddelade på måndagen att deltagartak på 500 personer införs inomhus. Deltagartaket kan dock överskridas om deltagarna delas upp i sektioner.