Annons

Publiksiffror

2021 är Sweden International Horse Show tillbaka efter uppehållet 2020 och publiken har hittat tillbaka.
  2021 2019 2018 2017
Torsdag 4 831 6 320 6 102 8 279
Fredag fm 5 229 5 565 4 614 4 557
Fredag em 6 402 6 715 7 861 7 504
Fredag kväll 8 432 8 345 8 729 9 352
Totalt fredag 20 063 20 625 21 204 21 413
Torsdag + fredag 24 894 26 945 27 306 29 692
Lördag fm 7 286 6 879 6 114 6 414
Lördag em 12 616 13 651 13 779 15 066
Lördag kväll 12 161 12 354 12 040 11 344
Totalt lördag 32 063 32 884 31 933 32 826
Torsdag + fredag + lördag 56 957 59829 59 239 62 518
Söndag fm 7 361 6 749 6 424 6 723
Söndag em 7 700 6 069 8 566 7 791
Söndag kväll 12 241 8 718 7 983 9 265
Totalt söndag 27 302 21 536 22 973 23 779
Totalt 84 259 81 365 82 212 86 297