Annons

    Hem / Aktuellt / Inbjudningar / 2021 / Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

I april erbjuder Hästsportens folkhögskola digitala utbildningar i Arbetsmiljö och Arbetsrätt.

Tillsammans med HNS kommer Hästsportens Folkhögskola under 2021 erbjuda flera olika arbetsmarknadsutbildningar. Under början av året är dessa digitala vilket möjliggör deltagande hemifrån.

Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen, både fysiska faktorer som hästar, stall och maskiner, men också organisatoriska och sociala som arbetsbelastning, organisation, och ledarskap. Forskning visar att satsa på god arbetsmiljö lönar sig ekonomiskt. Hästnäringen är en riskfylld bransch och därför är arbetsmiljöarbetet extra viktigt.

Tidigare undersökningar visar att hästföretagare har en hög arbetsbelastning och statistik från Arbetsmiljöverkets visar att hästnäringen är en bransch med relativt många olycksfall och tillbud. Det är något vi givetvis behöver ändra på.

Den första grundkursen i arbetsmiljö blev snabbt full och eftersom intresset var så stort anordnas ytterligare en digital grundkurs redan den 28-29 april (halvdagar).

Dessutom erbjuds den 20-21 april (halvdagar) också en digital grundkurs i Arbetsrätt, kursen är praktisk tillämpbar för chefer i hästverksamheter och lyfter rättigheter och skyldigheter kopplat till arbetsgivar- och/arbetstagarrollen.

Mer information och anmälan