Annons

    Hem / Aktuellt / Klimatsmart checklista för föreningar

Klimatsmart checklista för föreningar

Miljö är ett aktuellt och intressant ämne för alla verksamheter. Varför inte titta över ert miljöarbete, kanske finns något mer ni kan göra. Det behöver inte vara svårt eller komplicerat, alla hållbara åtgärder är bra åtgärder!

Hästar på bete utgör en viktig del i att hålla våra landskap öppna med glesa skogar, ängar och ekhagar. Öppna landskap krävs för att bevara den biologiska mångfalden och är en förutsättning för många blommors, fjärilars och fåglars överlevnad.

Hästar är också viktiga för människan. Tidigare behövdes de i det dagliga arbetet för jordbruk och transporter och spelade en stor roll för samhällets utveckling, idag betyder de mycket för människors fysiska och psykiska välmående.

Ridskolor och föreningar ger möjlighet för många att kunna rida och umgås med hästar, samtidigt har vi tillsammans ett stort ansvar. Det finns många delar att se över på anläggning och i verksamhet, allt från trygghet, vattenförsörjning och elavtal till foder och gödselhantering.

Checklista (pdf)

Mer information, tips och länkar finns här