Hem / Aktuellt / 2020 / okt-dec / Nya råd för ridskoleverksamhet

 

Nya råd för ridskoleverksamhet

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas för att kunna fortgå, även om en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet.

hästens muleSvenska Ridsportförbundet uppmanar alla att ta sitt ansvar, och utifrån egna förutsättningar göra bedömningar för att säkerställa att verksamheten inte orsakar smittspridning.

I en ansträngning att hindra spridning av coronaviruset har regeringen ändrat ordningslagen till att max åtta personer får träffas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, och Folkhälsomyndigheten har, tillsammans med regionerna, infört lokala allmänna råd i alla landets regioner. För Blekinge införs lokala allmänna råd den 1 december.

HÄR finns en sammanställning från Folkhälsomyndigheten

Förbundsstyrelsen gjorde vid sitt möte på torsdagen 26 november bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas i linje med regeringens syfte och lokala allmänna råd för att kunna fortgå. Det är i dagsläget mycket viktigt att vi alla tar ansvar för en minskad smittspridning och följer myndigheternas regler och råd.

Även om ändringen i ordningslagen inte träffar ridsportens verksamheter direkt finns det ett uttalat önskemål från regeringen att alla ska ta sitt ansvar under den närmaste tiden.

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att ridskoleverksamheten i möjligaste mån anpassas till max åtta ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.
Rekommendationen gäller från och med den 27 november, fram till den 31 januari 2021, men kan förlängas, beroende på utvecklingen i samhället.

De råd och rekommendationer som tidigare tagits fram för ridskolorna förtydligas och förstärks. Du hittar dem HÄR

Tävlingsverksamheten är sedan tidigare inställd, i dagsläget till den 13 december.

Vuxna behövs för hästars och barns skull

Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykisk, fysiskt och socialt.

Ridsporten och ridskolan har dessutom att ta hänsyn till djurskyddslagen. Hästarna kan inte lämnas utan tillsyn. De kräver omvårdnad, motion och mat flera gånger om dagen, alla årets dagar.

Ridskolans personal är en garanti för både säkerhet och djurskydd, men verksamheten behöver kompletteras av vuxna. Dels för att stötta barn i hästhanteringen, dels för att hästar dagligen behöver motioneras av vuxna för att vara trygga i verksamheten.

Barn behöver stöd av vuxna för att hantera hästen innan och efter ridningen. Barn eller yngre kan inte ta in eller släppa ut hästarna i hage och behöver stöd in och ut ur ridhus eller paddock, utrustning måste tas om hand, stall och kringbyggnader måste skötas.

Svenska Ridsportförbundet kan ge råd och rekommendationer, men beslutet om verksamheten ska fortgå eller stängas tas alltid av föreningen, eller den som anordnar en träff, träning eller ett evenemang.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en riskbedömningsmall och information om hur den ska användas.