Hem / Om oss / Distriktets Basutbud

Distriktets Basutbud

Ridsportdistriktens fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt:
Demokrati – Kompetens - Resurser – Tillsammans

DISTRIKTENS ROLL

• Föreningarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare.
• Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt.
• Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället.
• Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna
• Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.
• Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan
bedriva en bra verksamhet för föreningarnas medlemmar.
• Utgöra en länk för information mellan SvRF och föreningarna.
• Verka för att verksamheten bedrivs enligt med ridsportens riktlinjer och värdegrund.

Närhet till föreningarna och lokalkännedom är en viktig förutsättning för en
god kontakt med föreningarna.

DISTRIKTENS UPPDRAG
Utveckla ridsporten inom distriktet

• Belys värdegrunder och attityder.
• Belys hästens välfärd.
• Opinionsbildning/kommunpåverkan.
• Följ samhällsutvecklingen.
• Omvärldsbevakning.

Förening
• Uppsöka anslutna föreningar och ridskolor.
• Egentillsyn.
• Anslutningsärenden.
• Ge föreningar och ridskolor råd och stöd.

Kunskapsförmedling
• Ha kunskap om, samt förmedla var föreningarna kan få spetskompetens inom olika områden.
• Samordning av distriktets interna resurser.

Kommunikation
• Att genom aktuella verktyg informera föreningarna i distriktet.

Kommun-, landsting- och organisationskontakter
• Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet.
• Stödja föreningarna i deras kontakter.

Tävlingar
• Att samordna tävlingsverksamheten;
- Granskning av propositioner
- Samordning av tävlingsterminer
• Att sammanställa regler för DM och serier.
• Utveckla tävlingsverksamheten.
• Att stödja och engagera tävlingsarrangörer.

Barn- och ungdomsverksamhet
• Stödja föreningarnas ungdomssektioner.
• Att bevaka alla ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på
alla nivåer. All verksamhet för barn ska utgå från barnkonventionen.
• Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar.

DISTRIKTENS UTBILDNINGSUTBUD

• Fortbildning för tränare och ridlärare.
• Andra relevanta/aktuella fortbildningar.
• Ledarutbildning:
- ULK, VULK, FULK
- Ridledarutbildning
- Basledarutbildning
- Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor
- Funktionsnedsättning och delaktighet
• Föreningsstyrelseutbildning.
• Utbildning i hästhållning, hästkunskap och hästens välfärd.
• Utbilda tävlingsarrangörer.
• Tävlingsfunktionärsutbildning till och med regionalnivå inom alla grenar som finns inom
distriktet.
• Utbildar och vidareutbildar grönt kort ansvariga.
• Utbildning i ridskoleadministration och utvecklingsfrågor.
• Baskunskap US.
• Ryttarutveckling.

Utöver ovanstående driver distrikten utbildningar efter behov och önskemål.
Vi samverkar med andra distrikt vid  de fall och behov av vissa utbildningar och kurser.