Hem / Om oss / Policys och trygg ridsport

Policys och trygg ridsport

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga, inte bara i ridsporten och på stallbacken, utan överallt i samhället. 

Inom idrottsrörelsen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet. 

Svenska Ridsportförbundet står bakom och följer Riksidrottsförbundets policy för en Trygg idrott

 Trygg i ridsporten läs mer HÄR

Svenska Ridsportförbundet- Vart kan jag vända mig ?
Hur arbetar vi ? 

 Säkerhetspolicy
Alkoholpolicy
Miljö-Hållbarhetsstrategi mot 2025

Kontaktuppgifter till mer information

SvRF Medlemsombudsman

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
www.rf.se
www.sisuidrottsutbildarna.se
Tel 08 - 699 60 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
www.do.se
08-120 20 700

Barnombudsmannen (BO)
www.bo.se
Tel: 08 - 692 29 50

BRIS (Barnens rätt i samhället)
www.bris.se
Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50

Rädda Barnen
www.rb.se
Tel 08 - 698 90 00
Föräldratelefonen: 020 - 786 786

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
www.barnafrid.se

Har du frågor eller andra funderingar -
vi finns till för dig  Blekinge Ridsportförbunds styrelsen