Hem / Om oss / Policys och trygg ridsport

Policys och trygg ridsport

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga, inte bara i ridsporten och på stallbacken, utan överallt i samhället. 

Inom idrottsrörelsen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet. 

Svenska Ridsportförbundet står bakom och följer Riksidrottsförbundets policy för en Trygg idrott

 Trygg i ridsporten läs mer HÄR

Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga, inte bara i ridsporten och på stallbacken, utan överallt i samhället. 

  • Våga säga ifrån om något inte är som det ska eller inte känns ok.
  • Våga lyssna och var uppmärksam på de signaler du får från elever, stallkamrater och träningskompisar

Ibland händer det som inte får hända. Mobbning, trakasserier eller övergrepp är inga enkla frågor. Tillsammans kan vi vara starka.

Vi jobbar för en trygg och schysst ridsport. HÄR hittar du både verktyg för ett förebyggande arbete, och kontaktuppgifter om du behöver hjälp eller stöd.

Svenska Ridsportförbundet- Vart kan jag vända mig ?
Säkerhetspolicy
Alkoholpolicy
Hållbar Ridsport 

Kontaktuppgifter till mer information

SvRF Medlemsombudsman

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
www.rf.se
www.sisuidrottsutbildarna.se
Tel 08 - 699 60 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
www.do.se
08-120 20 700

Barnombudsmannen (BO)
www.bo.se
Tel: 08 - 692 29 50

BRIS (Barnens rätt i samhället)
www.bris.se
Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50

Rädda Barnen
www.rb.se
Tel 08 - 698 90 00
Föräldratelefonen: 020 - 786 786

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
www.barnafrid.se

Har du frågor eller andra funderingar -
vi finns till för dig  Blekinge Ridsportförbunds styrelsen