Hem / Om oss / Årsmöte / Valberedning

Valberedning

HÄR är valberedningens förslag tillårsmötet i Bekinge Ridsportförbund 2020


Valberedningen för Blekinge Ridsportförbund till årsmötet 2021

Sammankallnade:Anna Tranberg - KRF (vald till 2021)
e-post

Gunilla Arvö - GRK (Vald till 2021)
e-post

Sam Ingvarsson - SRK ( vald till 2021)
e-post

Marlene Jönsson -ORK (vald till 20222)
e-post

 Snapphanarnas RF - ( vald till 2022)
återkommer med namn från sin förening