Hem / Om oss / Årsmöte / Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Handlingar från årsmöte 2020- var framflyttad till maj-2020 pga av Covid-19.

Årsmötesprotokoll 25 maj 2020
Verksamhetsberättelse för 2019
Valberednings förslag till årsmöte 2020