Hem / Ridsport 2025

Ridsport 2025

Svenska Ridsportförbundets strategi arbete Ridsport 2025 stakar ut vägen mot framtiden och samlar kraften i ridsporten så att vi ska bli bättre och starkare tillsammans.

Det är i föreningen ridsporten utvecklas och  ert arbete är viktigt. Samla styrelse och medlemmar för en genomgång av hur det ser ut i dag och ta sedan gemensamt fram hur ni vill att er framtid ska se ut, utifrån riktlinjerna i Ridsport 2025 (pdf) med fem definierade fokusområden.

Arbetet genomförs på alla nivåer - förening, distrikt och förbund.

I Blekinge pågår arbetet med Ridsport 2025 i våra föreningar och det görs redan idag att fantastiskt arbete i linje med visionen. Målet är att utveckla risporten och dess kärnverksamheter - som finns i våra föreningar - utfirån de fem fokusområden som visionen är indelad i.

 

Ridsport 2025 har fem fokusområden

 • Ridsportens värderingar och varumärke
  Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.
 • Ridsport på hästens villkor
  Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.
 • Ridsport på individens villkor
  Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.
 • Ridsportens prestationsmiljöer
  Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.
 • Ridsportens förutsättningar
  Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen

Som stöd i ert arbete finns flera verktyg. Du hittar dem längst ner på sidan.

Medlemskartläggning

Inom fokusområdet "Ridsport på individens villkor" kan föreningen göra en medlemskartläggning för att bättre kunna anpassa utbudet utifrån sina medlemmars behov och önskemål.

Checklista för föreningar

Hur långt har er förening kommit på väg mot Ridsport 2025? Använd denna checklista (pdf) för stämma av och få tips om var ni kan få veta mer om respektive område.

Läs mer om Ridsport 2025 i menyn till vänster. Under "Så gjorde vi" finns tips om hur andra föreningar gjort.

Lite bakgrund till detta arbete:
På förbundsstämman 2017 presenterades Ridsport 2025 och under Ridsportforum 2018 diskuterades det kring inriktning och mål för arbetet. De diskussionerna låg sedan till grund för den verksamhetsinriktning med ekonomisk plan som presenterades och fastställdes på förbundsstämman 2019.

Hör av er till oss om ni i er förening vill ha stöd och hjälp i detta arbete.

RF-SISU finns givetvis också till hjälp för föreningen.