Hem / Ridsport 2025

Ridsport 2025

Ridsport 2025 är Svenska Ridsportförbundets strategi som ska ange riktningen och målet för förbundens verksamheter 2025. Arbetet ska genomföras på alla nivåer - förening, distrikt och förbund.

På förbundsstämman 2017 presenterades Ridsport 2025 och under Ridsportforum 2018 diskuterades det kring inriktning och mål för arbetet. De diskussionerna låg sedan till grund för den verksamhetsinriktning med ekonomisk plan som presenterades och fastställdes på förbundsstämman 2019.

I Blekinge pågår arbetet med Ridsport 2025 i våra föreningar och det görs redan idag att fantastiskt arbete i linje med visionen.Målet är att utveckla risporten och dess kärnverksamheter - som finns i våra föreningar - utfirån de fem fokusområden som visionen är indelad i.

 

Ridsport 2025 har fem fokusområden

 • Ridsportens värderingar och varumärke
  Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.
 • Ridsport på hästens villkor
  Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.
 • Ridsport på individens villkor
  Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.
 • Ridsportens prestationsmiljöer
  Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.
 • Ridsportens förutsättningar
  Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen

Hör av er till oss om ni i er förening vill ha stöd och hjälp i detta arbete.

RF-SISU finns givetvis också till hjälp för föreningen. 

Här hittar du mer information om visionen och de riktlinjer som finns.