Hem / Ungdom / Distriktets ungdomssektion -DUS

Distriktets ungdomssektion -DUS

Distriktets ungdomssektion, DUS, är de som arbetar med ungdomsfrågor på distriktsnivå. De anordnar bland annat US-träffar, Vi i stallet, DUS-gala och är faddrar åt föreningarnas ungdomssektioner. 

Ungdomssektionens uppdrag är
Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen
Att representera ungdomarna i distriktets styrelse
Att stötta ungdomssektioner i distriktet
Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet
Att genomföra utbildningar för ungdomar
Att stimulera och engagera ungdomar inom ridsporten
Att motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten
Att se till att information om ungdomsfrågor/verksamhet når ungdomar
Att informera föreningarnas ungdomssektioner om vad DUS är och vilken verksamhet de kan erbjuda
Att öka samarbetet och gemenskapen mellan ungdomssektionerna i distriktet genom verksamhet som leder till kamratskap och sammanhållning.

 HÄR = Vi i stallet tävling info 2021

DUS styrelse 2022
Styrelsen består av medlemmar från våra föreningar i distriktet. Ordförande för 2022 är
Emma Ahlford - Karlshamns Ridklubb .

Vill du och din ungdomsektion från föreningen vara md och påverka aktiviter och utbildningar  -
hör av dig till DUS - e-post

Nyfiken på hur det är att vara med i DUS? Här ser du ett klipp från deras verksamhet och gemenskap.