DUS årsmöte

Varje år har distriktets ungdomssektion (DUS) eget årsmöte. Där styrelse väljs och andra årsmötes handlingar är på agenda.