Hem / Utbildning / Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ridsporten och stallet är en stark ledarskola. Här formas framtidens ledare både inom ridsporten och i många fall på jobbet. Starka ledare med fötterna förankrade på stallbacken.

Blekinge Ridsportförbundet erbjuder ledarutbildning på olika nivåer.


Basutbildning för ridsporten ledare. 
Vänder sig till blivande och verksamma ledare på alla nivåer inom ridsporten. Utbildningen är också ett behörighetskrav för många andra av våra utbildningar inom förbundet. Vi erbjuder kurser varje år, intresserad-hör av dig till oss.

Förberedande ungdomsledarkurs (FULK).
Denna kurs är för  de yngre ungdomarna, vanligtvis över en helg, vi arrangerar en kurs varje år, där distktets ungdomssektion är delaktiga som ledare. 

Ungdomsledarkursen (ULK).
Detta är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i din förening och en grund för att söka vidare till ridsportens yrkesutbildningar.  Här i Blekinge är det en kurs varje år om det finns intresserade, vanligtvis startar den under höstterminen.

Ridledare
Detta är en förberedande ridlärarkurs.


Funktionsnedsättning och delaktighet.
FU I -III är en ledarutbildning för dig som brinner lite extra för ryttare med funktionsnedsättning. Vi i Blekinge erbjuder steg I samt steg II och III sker på central nivå- genom Svenska Ridsportförbundet.

Du är en del av svensk ridsport

Som ledare i ridsporten är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Som ledare har du ett ansvar att utveckla dem du leder på ett bra sätt. Det innebär att följa de regler och normer som vi tillsammans kommit överens om. Det handlar också om att vara engagerad och stå för hög etik och sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. Att vara ledare handlar både om att utveckla sig själv och andra.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt att det är ett krav att deltagare på deras utbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet.