Hem / Utbildning / Grönt kort

Grönt kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Grönt kort kurser i Blekinge hittar du under aktuella kurser. 

Följande åldersgränser gäller:

  • Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan välja att  istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.
  • Alla mellan 13-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.
  • För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.

Ex. Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Utbildningsmaterial:

Utbildningsmaterialet för grönt kort består både av en bok och en webbplats. Boken "Grönt kort" används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en webbplats med filmer  samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om Svenska Ridsportförbundets organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen.

Beställ boken här

Till utbildningswebben
För att logga in och komma åt allt material använder du skrapkoden i boken.

Grönt kort - information till föreningarna (pdf)

Talbok:

Grönt kort-materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se.

Om du är synskadad eller dövblind kan du få Grönt kort-talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller This is a mailto link.

Blekinge Ridsportförbund arbetar kontinuerligt för att säkerställa våra medlemmars personuppgifter i enlighet med GDPR. Den uppdaterade integritetspolicyn innefattar förändringar bland annat gällande Grönt Kort-registreringar. 

I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Den största enskilda förändringen är gällande Grönt Kort-registrering.

  • Vi kommer från juni 2020 inte längre ha möjlighet att registrera gamla gröna kort i TDB som tagits innan 2011. Det innebär att trots att man tidigare haft ett fysiskt grönt kort så kommer man behöva gå om kursen/skriva om provet då vi inte längre kommer ha några gamla uppgifter sparade på att de blivit godkända i provet tidigare. För er som sparat det fysiska gröna kortet finns möjlighet till registrering efter erlagd registeringsavgift. 
  • Ytterligare en förändring är att vi inte har möjlighet att spara personuppgifter på godkända kursdeltagare under obestämd tid. Detta medför att varje kursdeltagare måste skapa konto i TDB innevarande eller senast under nästkommande kursår. Om man inte gjort det kommer man även i detta fall behöva göra om kursen/skriva om provet.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt att det är ett krav att deltagare på Svenska Ridsportförbundets utbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet.