Hem / Förening / Årsavgifter till förbund oc... / Vad får du som medlem?

Vad får du som medlem?

Medlemsavgift till förbundet:

Föreningen bestämmer vid årsmötet vad medlemmarna i föreningen ska betala.

Följande avgifter (per person) behöver räknas med:

 • Medlemsavgift till Svenska Ridsportförbundet, beslutas vid Förbundsstämman
  - 2019: 100 kr
  - 2020: 112 kr
  - 2021: 112 kr
  - 2022: 112 kr

 • Avgift för Gemensam olycksfallsförsäkring (enligt avtal med Folksam)
  - 2019: 50 kr
  - 2020: 53 kr
  - 2021 och 2022 nya summa kommer det information om.

  Inför 2021 har vi fått indikationer från Folksam att premien/avgiften kommer att höjas. Höjningen är beräknad utifrån skadeutfallet.
  När ni på ert årsmöte 2020 bestämmer medlemsavgiften för 2021 ta höjd för en ökning av premien med minst 20 kronor. I dagsläget beräknas ingen höjning ske 2022.

Föreningen får:

Svenska Ridsportförbundet företräder medlemsföreningarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle.

Genom medlemskap i Svenska Ridsportförbundet får föreningen möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar såväl centralt som regionalt.

Förbundet tillhandahåller utbildnings- och informationsmaterial samt verktyg för att utveckla organisation och verksamhet.

Rätt att ställa ut tävlingslicens för föreningar som arrangerar tävlingar.

Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet ger även tillhörighet till RF, som ger föreningen tillgång till:

 • En försäkring som ger ett grundskydd för föreningen. (RFs grundförsäkring)
 • Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) som är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna utgår för aktiviteter i föreningens regi.
 • IdrottOnline som är Riksidrottsförbundets (RF) datasystem för alla specialförbund och anslutna idrottsföreningar. Baspaketet i IdrottOnline Klubb omfattar såväl medlemsadministration som en egen hemsida och är kostnadsfritt för klubben.
 • Projektstöd - mer för fler är namnet på riksdagens satsning till idrottens barn- och ungdomsverksamhet.
 • Erbjudande från samarbetspartners.

Läs mer om Riksidrottsförbundet HÄR

Medlemmarna får

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam. Läs mer här

Medlemstidningen Häst & Ryttare. Läs mer här

Via föreningen tillgång till kunskap och utbildning om hästar och ridning