Hem / Förening / Besöksverksamhet

Besöksverksamhet

Besöksverksamheten är en del av distriktens basuppdrag som sker rutinmässigt och som utgår från ett centralt besöksprotokoll samt en dialog kring föreningarnas behov, önskemål, aktuella frågeställningar och visioner för framtiden. Besöksgruppen kan också komma ut till föreningarna efter önskemål för att bistå med hjälp i olika frågor.  

Besöksprotokollen utgör grunden för besöksverksamheten tillsammans med en rad andra fokusområden, bland annat hästhållning kopplat hästvälfärden, kommundialog, ekonomi, föreningens verksamhet och organisation, ideellt engagemang, ungdomsverksamhet samt information från distriktet.

Medlemskylt

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en medlemskylt
Läs mer HÄR

Kvalitetsmärkning

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

Svenska Ridsportförbundet har tagit fram plaketter som godkända ridskolor kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för. Vi har en besöksgrupp som främst arbetar med besiktning av anläggningarna. Besöksgruppen består av idella krafter men kommer under 2020 att förstärkas med deltagare från Svenska Ridsportsförbundet. Besiktning  skall ske minst vart tredje år. 

Kvalitetsmärkningen innebär bland annat att personalen är utbildad, att anläggningen har hög säkerhet och att föreningen jobbar utifrån fastslagna policys och måldokument. 

Kvalitetsskylt HÄR

Från och med 2014 är kvalitetsmärkningen uppdaterad och högre krav ställs. Våra ridskolor arbetar aktivt för att nå upp till den nya kvalitetsmärkningen.

Tidigare kvalitetsmärkning gällde fram till den 31 december 2016.

Besöksgruppens uppdrag är:

  • Att stötta föreningarnas arbete. 
  • Att främja god hästhållning.
  • Att kvalitetsmärka distriktets föreningar.
  • Att genomföra föreningsbesök.
  • Att verka för föreningarnas önskemål. 
  • Att identifiera sportens utveckling och trender.

Vill ni komma i kontakt med någon i besöksgruppen inför ett föreningsbesök maila This is a mailto link