Hem / Förening / Ekonomiskt stöd- Projektstöd 2021

Ekonomiskt stöd- Projektstöd 2021

Att skapa en ansökan om ekonomiskt bidrag kanske känns lite krångligt innan ni försökt men det är väl investerad tid. Ta chansen att få stöd för projekt och aktiviteter som utvecklar såväl verksamhet som förening och människor! 

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning.

Om Projektstödet 2021- Svenska Ridsportförbundet.

Idrotten har en vision; Svensk idrott världens bästa. I år kan föreningar söka projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott.

Det finns två olika paket att ansöka om, välj ett av dem. Precis som tidigare finns även möjligheten att utbilda ledare. Klicka på respektive paket för mer information. Ansökningsformulär för respektive paket plus utbildning finns i Idrottonline.

Återrapportering 

Fick ni Projektstöd 2020? En godkänd rapport som är inskickad absolut senast årsskiftet är ett krav för att beviljas medel 2021, en guide finns här (pdf)

Ansökningsperiod 2021

20 januari – 1 maj
1 september – 1 oktober

Ansökningsguide 2021 (pdf)

Att tänka på gällande er ansökan

 • Ansök innan er tänkta utbildning eller aktivitet startar, vi inte kan bevilja medel till redan genomförda utbildningar eller aktiviteter
 • Det finns en begränsad budget att fördela, tänk därför på att vara förberedda (återrapporter sedan tidigare godkända tex.) samt ha koll på ansökningstider då risken finns att medlen vi har att fördela är slut när vi stänger perioden
 • Se gärna över om det finns digitala möjligheter att lära eller mötas på inom de olika delarna pga rådande läge
 • Stöd beviljas inte till ordinarie verksamhet

Paket 1 - Ryttarutveckling (välj ett av paket 1 eller 2)

Inom ramen för Ridsportens utvecklingsmodell finns det under 2021 tre fokusområden som ni kan jobba med i det här paketet.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år.

 • Grönt kort (Genomföra Grönt kort-kursen)
 • Ryttaren (Fysträning för ryttare, både teoretiskt och praktiskt)
 • Hästen (Beteende, anatomi, utrustning, säkerhet m.m.)

Läs mer om Paket 1 (pdf)

Maxbelopp att söka: 40 000 kr

Ni kan söka medel för:

 • Ledarkostnader 
 • Lokalhyra
 • Utbildningsmaterial
 • Viss utrustning
 • Föreläsare

Paket 2 – Verksamhet för unga 

(välj ett av paket 1 eller 2)

Paketet handlar om att utveckla verksamheten så att flera unga väljer att stanna kvar i ridsporten. Nedan hittar ni fyra områden som ni kan jobba med i de här paketet.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år.

 • Grönt kort (Genomföra Grönt kort-kursen)
 • Käpphästaktiviteter (Utbilda unga med hjälp av käpphästar)
 • Enklare tävlingsformer (Genomföra nya lekfulla klubbtävlingar)
 • Fler av ridsportens grenar (t.ex. voltige, working equitation, mounted games, sportkörning eller distansritt)

Läs mer om Paket 2 (pdf)

Maxbelopp att söka: 40 000 kr

Ni kan söka medel för:

 • Ledarkostnader
 • Lokalhyra
 • Utbildningsmaterial
 • Viss utrustning
 • Hästhyra

Utbilda ledare

Målgruppen är ledare för barn och ungdomar.

Det finns fem utbildningar att välja mellan. Självklart går det bra att skicka flera deltagare på varje utbildning!

Varje förening kan söka stöd för max tre olika utbildningar/år. 

 • Förberedande ungdomsledarkurs (FULK): max 1 000 kr/deltagare.
 • Ungdomsledarkurs (ULK): max 4 000 kr/deltagare.
 • Ridledarkursen: max 8 000 kr/deltagare.
 • Funktionsnedsättning och delaktighet (FU) steg I – III: max 600/2 000/4 000 kr per deltagare.
 • Basutbildningen: max 500 kr/deltagare.

Verktygslåda för föreningar

Här har delar vi med oss av en inbjudningsmall, temabilder, sociala banners mm som vi använder i samband med Projektstödet och som din förening gärna kan använda när ni jobbar med era satsningar. Tänk på att alltid ange fotografens namn när ni använder foton. Det finns angivet i samband med varje bild. Vi fyller på verktygslådan efter hand.  

Fler möjligheter

Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF)

LOK-stöd
LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.
Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti samma år och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari nästkommande år.
Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida

 RF-SISU Blekinge
Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer läs mer HÄR
Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Vi på distriktet finns till för stöd och hjälp vid ansökan.