Hem / Distriktet

Distriktet

Dalarnas Ridsportförbund är en ideell förening och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt. Vi arbetar som andra föreningar med förtroendevalda ledamöter som väljs vid årsmötet och som alla har ett starkt engagemang för ridsport i allmänhet och ridsporten i Dalarna i synnerhet.

Utöver huvudstyrelse så har Dalarnas RF tre sektioner, utbildningssektion, ungdomssektion (DUS) och tävlingssektion.

Verkställer den planerade verksamheten gör i regel vårt kansli, vilket är beläget i Insjön. Distriktet har två anställda, Louise Tysklind, som arbetar med föreningsverksamhet och utbildning samt som administrativt stöd till styrelsen, utbildningssektionen och ungdomssektionen och Totta Wikström som är vår tävlingskonsulent och som sådan hjälper våra tävlingsarrangerande klubbar och är tävlingssektionens administratör.

Dalarnas Ridsportförbunds kansli finns på Insjövägen 13 C i Insjön
Såväl kontaktuppgifter som andra organisationsuppgifter hittar du här

Här hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda